Nowe druki zaczną obowiązywać dopiero od 18 kwietnia 2020 r. Lekarze mieli co prawda zacząć je stosować od 18 kwietnia 2019 r.
Reklama
Tak przynajmniej wynikało z rozporządzenia ministra zdrowia z 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz.U. poz. 745). Zgodnie z tym aktem we wzorach recept w miejscu podpisu lekarza lub pielęgniarki miało pojawić się pole przeznaczone na podpis osoby uprawnionej.
Roczny okres przejściowy miał pozwolić lekarzom na zużycie zakupionych wcześniej druków. Okazało się, że to jednak za krótko.
Znaczna część osób uprawnionych do wystawiania recept wciąż dysponuje bowiem dużą liczbą druków zgodnych z wcześniejszymi przepisami. I oczekuje, że będzie mogła je wykorzystywać dłużej, niż pierwotnie zakładano.
Resort zdrowia postanowił wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom i wydłużyć termin wejścia w życie zmian o kolejne 12 miesięcy.
Jak tłumaczy, powinno to pozwolić na działania dostosowawcze i uniknięcie podobnego stanu rzeczy w przyszłości.
Ministerstwo wzięło też pod uwagę pacjentów. Istniało bowiem ryzyko, że wielu z nich nie zrealizuje otrzymanych recept (na starych drukach) w aptekach ani punktach aptecznych, a będą zmuszeni do ponownego uzyskania recepty zgodnej z obwiązującymi wymogami.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji