Monitoring pomieszczeń ogólnodostępnych – dopuszczalny; zakazany w gabinetach i salach chorych, ale z wyjątkami. Kwestia kamer w końcu została uregulowana.
Na brak kompleksowych regulacji dotyczących instalowania kamer w placówkach leczniczych eksperci – m.in. rzecznik praw obywatelskich czy Najwyższa Izba Kontroli – zwracali uwagę już od dawna. Próbę uregulowania tej kwestii podjęto w ustawie wprowadzającej RODO (o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.), którą w zeszłym tygodniu przyjął Senat.

Zamiast ustawy – decyzja kierownika