Wojskowy przebywający na długim zwolnieniu lekarskim nie powinien być oceniany za okres swojej absencji – uważa Adam Bodnar. Jego zdaniem nie można opiniować poziomu i rzetelności wykonywania obowiązków służbowych osoby nieobecnej.
Tymczasem ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 173) przewiduje coroczną indywidualną ocenę ich pracy. Dotyczy to również osób, które przebywają na długich zwolnieniach lekarskich w okresie objętym opiniowaniem.
Praktyka w MON jest taka, że do okresu wykonywania obowiązków uwzględnianych przy opiniowaniu przełożeni zaliczają łączny czas przebywania żołnierza na zwolnieniu lekarskim. Taką interpretację podzielił Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z 2016 roku. Wskazał w nim, że opinię należy wydać niezależnie od czasu faktycznego pełnienia służby.