Jeśli to pracodawca będzie ostatecznie decydował o przyznaniu urlopu szkoleniowego, w wielu przypadkach nie będzie można z niego skorzystać – przekonuje Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe w opinii do projektu nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.
Sześć dni płatnego urlopu szkoleniowego to jedno z zobowiązań resortu zawartych w lipcowym porozumieniu pomiędzy ministrem zdrowia a środowiskiem pielęgniarek. Zrealizować ma je projektowana nowela. Stowarzyszanie Pielęgniarki Cyfrowe ma jednak wątpliwości co do skuteczności zaproponowanych przepisów. Wskazuje m.in. na ich niejednoznaczność i trudności interpretacyjne. Podkreśla, że zapisy w obecnym kształcie są nie do przyjęcia oraz budzą liczne obawy co do możliwości skorzystania z przyznanych praw.
Stowarzyszenie domaga się wykreślenia z projektu zastrzeżenia, że urlop będzie udzielany za zgodą pracodawcy. Może to bowiem spowodować, że w sytuacji braków kadrowych potrzebująca go pielęgniarka spotka się z odmową. Zamiast tego proponuje, by wniosek o jego udzielenie składany był co najmniej miesiąc wcześniej.
Reklama
Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe chce też usunięcia sformułowania, że urlop przysługuje „zgodnie z zakresem obowiązków wykonywanych na danym stanowisku”. Jego zdaniem daje to pracodawcom pole do ominięcia tego uprawnienia przez rotację personelu pomiędzy oddziałami – wówczas zakres obowiązków może być inny niż rozpoczęte szkolenie.
Etap legislacyjny
Projekt po konsultacjach