Po krytyce ze strony pacjentów, lekarzy i producentów resort zdrowia postanowił zmodyfikować zasady wystawiania zleceń na wyroby medyczne. Skomplikowana procedura ma zostać uproszczona, a zakres zbieranych przy tym danych – ograniczony.
Zmiany ma wprowadzić nowelizacja ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1844 ze zm.), której projekt został właśnie skierowany do konsultacji. Jak zapewnia resort, uwzględnia ona postulaty pacjentów, Naczelnej Izby Lekarskiej i przedsiębiorców z branży wyrobów medycznych.
Zasady wystawiania zleceń zostały ostatnio zmodyfikowane przez ustawę z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1515) i wydane na jej podstawie rozporządzenie z 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy (Dz.U. z 2019 r. poz. 582). Wprowadziło ono m.in. nowy wzór papierowego zlecenia na wyroby medyczne, który zamiast dotychczasowych dwóch stron liczył aż siedem.
– Powodem zwiększenia liczby stron było to, że formularz musiał zawierać pozycje, które były wymienione w ustawie, np. adres. Poza tym obecnie jeden formularz obejmuje wszystkie rodzaje wyrobów i z tego wynika jego objętość – tłumaczy Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia.
Dodaje, że po nowelizacji podstawowym wzorem pozostanie ten siedmiostronicowy, ale będzie można skorzystać też z krótszej wersji.
– Będziemy starać się, by dać podmiotom możliwość wypełniania zlecenia według wzoru charakterystycznego dla danego rodzaju wyrobu – mówi wiceminister.
Nowela ma też umożliwić wystawianie zlecenia na wyroby medyczne na czas nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy zamiast na „okres realizacji”. Również zlecenia na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie będą wystawiane maksymalnie na rok (zamiast 6 miesięcy), jednak tylko wtedy, gdy weryfikacja zlecenia odbędzie się za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ. W przypadku zleceń na wyroby przysługujące comiesięcznie jednorazowa realizacja będzie mogła dotyczyć maksymalnie okresu 6 miesięcy.
Wiceminister Cieszyński podkreśla, że do elektronicznego potwierdzania zleceń NFZ wystawi swój system, który umożliwi ich obsługę przez lekarzy bez konieczności dostępu do systemów gabinetowych (które obecnie ma tylko ok. 30 proc. świadczeniodawców). System będzie mógł rozpocząć działanie, gdy zostaną wydane nowe akty wykonawcze do projektowanej ustawy.
– Pilotaż, który sprawdzi, jak system elektronicznego potwierdzania zleceń działa w praktyce, rozpocznie się w najbliższych tygodniach i potrwa do końca roku. Liczymy, że dzięki uproszczeniu procesu wielu lekarzy już teraz będzie chciało z tej możliwości korzystać – mówi wiceminister.
Ze zmian zadowoleni są producenci. Zdzisław Sabiłło, dyrektor generalny Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED, cieszy się z uproszczenia wzoru formularza. Zwraca też uwagę, że wydłużony został okres, w którym zlecenia będą mogły funkcjonować na dotychczasowych zasadach (do końca roku, a nie do końca czerwca).
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji