Niewiele samorządów wystąpiło o środki na wyposażenie gabinetów pielęgniarki szkolnej – wydano niespełna połowę pieniędzy zarezerwowanych na ten cel. Znacznie więcej było chętnych na dofinansowanie do gabinetów dentystycznych. W tym przypadku rozdysponowano całą sumę.
Poinformowała o tym wczoraj wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko w kontekście projektu ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, nad którym prace dobiegają końca. Nowa regulacja ma sprawić, że do szkół wróci opieka medyczna. Samorządowcy jednak podnoszą, że w wielu placówkach nie ma warunków do jej udzielania. Tymczasem to na nich spadnie odpowiedzialność za jej zapewnienie.
Odnosząc się do tych zastrzeżeń, wiceminister przypomniała, że resort zdrowia zagwarantował środki na wsparcie samorządów lokalnych, które są właścicielami szkół, w doposażeniu gabinetów profilaktyki w placówkach edukacyjnych. Przeznaczono na ten cel 130 mln zł – czyli kwotę dokładnie wyliczoną na podstawie analizy ministerstwa, z której wynikało, że w połowie szkół nie było takich miejsc. – Oszacowaliśmy liczbę placówek, koszt wyposażenia i zagwarantowaliśmy środki pozwalające na utworzenie gabinetów we wszystkich szkołach. Z przykrością muszę stwierdzić, że większość samorządów niestety nie wystąpiła o pieniądze – podkreśliła Józefa Szczurek-Żelazko.
Jak dodała, ze 130 mln zł wykorzystano jedynie 53 mln zł. – Te gminy, które wnioskowały o dofinansowanie, otrzymały je i w tych szkołach gabinety powstały – zaznaczyła.
Resort zapewnił także pieniądze na gabinety stomatologiczne w szkołach. Tu potrzeby są znacznie większe – jest ich mniej niż gabinetów medycznych (ok. 700 w całej Polsce), ale ich wyposażenie jest bardziej kosztowne. – Samorządy sygnalizowały nam, że przydałoby się im wsparcie w tym zakresie. Oszacowaliśmy, że potrzeba na ten cel 116 tys. zł na jeden gabinet – powiedziała wiceminister. W sumie resort przeznaczył na to 5 mln zł.
– Ten program cieszył się dużo większym zainteresowaniem. Praktycznie wszystkie środki zostały rozdysponowane. Umowy są podpisane. Do końca roku samorządy wyposażą gabinety w dodatkowy sprzęt – podkreśliła Józefa Szczurek-Żelazko.