Ministerstwo Zdrowia porządkuje przepisy dotyczące podwyżek dla ratowników. Zgodnie z nowym projektem rozporządzenia nawet 16 tys. z nich otrzyma 1200 zł więcej.

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawiera okresowe rozwiązanie dotyczące przyznania dodatku dla ratowników medycznych w wysokości 400 zł miesięcznie, za okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz 800 zł miesięcznie za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., w tym składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Pieniądze na ten dodatek lecznice mają dostać od NFZ w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ratownicy medyczni otrzymają dodatek, jeśli udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w zakresie:

- leczenia szpitalnego;
- opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowanych w warunkach stacjonarnych lub dziennych;
- świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej realizowanych w warunkach stacjonarnych;
- opieki paliatywnej i hospicyjnej realizowanych w warunkach stacjonarnych;
- świadczeń wysokospecjalistycznych.24 września strony wynegocjowały nowe porozumienie dotyczące wprowadzenia średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu dla:
- ratownika medycznego
- wykonującego ten zawód w zespole ratownictwa medycznego oraz w lecznictwie szpitalnym, dyspozytora medycznego,
- pielęgniarki Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego,
- wykonującej zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcyNowe rozporządzenie reguluje właśnie to porozumienie.

Projekt rozporządzenia umożliwi NFZ otrzymanie danych od świadczeniodawców o liczbie zatrudnionego personelu, co umożliwi NFZ przekazanie pieniędzy na podwyżki. Do 1 stycznia placówki muszą wysłać zestawienia, w których podają liczbę pracowników, objętych porozumieniem. To pozwoli NFZ na uruchomienie dodatkowych pieniędzy na podwyżki i określenie współczynników orygujących.

MZ szacuje, że rozporządzenie dotyczy blisko 16 tys. ratowników.

Świadczeniodawca ma podać taką informację według stanu na dzień 1 stycznia 2019 r. - w terminie do dnia 14 stycznia 2019 r., 1 kwietnia 2019 r. - w terminie do dnia 14 kwietnia 2019 r. i 1 lipca 2019 r. - w terminie do dnia 14 lipca 2019 r.