Oddziały anestezjologii i intensywnej terapii będą mogły działać w dotychczasowej formule jeszcze do końca 2021 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami z końcem tego roku miały je obowiązywać nowe wymogi dotyczące m.in. wyposażenia i kwalifikacji personelu.
Więcej czasu na przygotowanie się do ostrzejszych standardów da placówkom projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Nowelizowany dokument określa szczegółowe wymagania, dotyczące np. rozdzielności oddziałów dla dorosłych i dzieci, pomieszczeń, które należy w nich wyodrębnić, wykształcenia oraz liczby lekarzy i pielęgniarek tam pracujących, a także sprzętu czy zasad podawania znieczulenia – tak w szpitalu, jak i placówkach ambulatoryjnych.
Konieczność wydłużenia terminu na dostosowanie się do tych zasad wynika – jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektu – ze zróżnicowanego standardu wyposażenia oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii oraz problemów z kadrą. Istniało zagrożenie, że wiele placówek nie byłoby w stanie do końca tego roku spełnić określonych w rozporządzeniu warunków. Przez kolejne trzy lata prowadzone mają być procesy dostosowawcze, a pracownicy powinni uzupełnić w tym czasie kwalifikacje.
Rozporządzenie ma wejść w życie 30 grudnia 2018 r., czyli dzień przed terminem określonym w nowelizowanym akcie.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji