Informatyzacja systemu ochrony zdrowia bezwzględnie wymaga wyposażenia lekarzy w elektroniczne prawo wykonywania zawodu – przekonuje Naczelna Rada Lekarska, zaniepokojona tym, że rząd zamierza odstąpić od jego wprowadzenia.
Wynika to – w opinii NRL – ze skierowanego do Sejmu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw i jest konsekwencją wprowadzenia możliwości używania przewidywanego w warstwie elektronicznej dowodu osobistego podpisu zaufanego i podpisu osobistego w systemach elektronicznych systemu ochrony zdrowia.
Elektroniczne prawo wykonywania zawodu (e-PWZ) miała wprowadzić nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. W połowie zeszłego roku jej projekt został skierowany do konsultacji, a w lutym tego roku został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów i rekomendowany rządowi. Ten jednak dotychczas się nim nie zajął. Zdaniem NRL odstąpienie od dalszych prac jest błędem.
Reklama
Samorząd przekonuje bowiem, że konieczne jest wprowadzenie elektronicznego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lekarzy i umożliwiającego weryfikację tożsamości, uprawnień w systemach ochrony zdrowia. – Projektowany dokument dowodu osobistego nie może zastąpić takiego narzędzia umożliwiającego wykonywanie zawodów lekarza i lekarza dentysty w środowisku informatycznym – podkreśla NRL.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu