Informatyzacja systemu ochrony zdrowia bezwzględnie wymaga wyposażenia lekarzy w elektroniczne prawo wykonywania zawodu – przekonuje Naczelna Rada Lekarska, zaniepokojona tym, że rząd zamierza odstąpić od jego wprowadzenia.
Wynika to – w opinii NRL – ze skierowanego do Sejmu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw i jest konsekwencją wprowadzenia możliwości używania przewidywanego w warstwie elektronicznej dowodu osobistego podpisu zaufanego i podpisu osobistego w systemach elektronicznych systemu ochrony zdrowia.
Elektroniczne prawo wykonywania zawodu (e-PWZ) miała wprowadzić nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. W połowie zeszłego roku jej projekt został skierowany do konsultacji, a w lutym tego roku został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów i rekomendowany rządowi. Ten jednak dotychczas się nim nie zajął. Zdaniem NRL odstąpienie od dalszych prac jest błędem.
Samorząd przekonuje bowiem, że konieczne jest wprowadzenie elektronicznego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lekarzy i umożliwiającego weryfikację tożsamości, uprawnień w systemach ochrony zdrowia. – Projektowany dokument dowodu osobistego nie może zastąpić takiego narzędzia umożliwiającego wykonywanie zawodów lekarza i lekarza dentysty w środowisku informatycznym – podkreśla NRL.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu