Resort zdrowia przygotował nowe wzory zleceń na wyroby medyczne. Od października wchodzą bowiem zmiany w przepisach dotyczących ich wydawania. Jedną z nich jest możliwość potwierdzania ich przez internet.Chodzi o nowe brzmienie art. 38 ust. 7 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1844 ze zm.) wprowadzone przez ustawę z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1515). Umożliwiła ona m.in. elektroniczne potwierdzanie zleceń, co ma być udogodnieniem dla pacjentów, którzy nie będą musieli w tym celu udawać się do oddziału NFZ.
Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zapowiadał, że rozwiązanie to ma być wdrażane równolegle z e-skierowaniem. Pilotaż planowany jest jesienią, a od przyszłego roku resort chce udostępnić taką możliwość w całej Polsce.
Nowe rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy określa szczegółowy zakres informacji zawartych w tych dokumentach oraz ich wzory. Mają one obowiązywać od 1 października 2018 r. Z tą datą wchodzi w życie również nowe brzmienie art. 38 ust. 7 ustawy refundacyjnej.
Wyroby medyczne wydawane na zlecenie to m.in. protezy oraz ortezy kończyn dolnych i górnych, obuwie ortopedyczne, soczewki okularowe korekcyjne, aparaty słuchowe, wkładki uszne, rurki tracheostomijne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, protezy piersi, peruki, cewniki, worki stomijne, pieluchomajtki, a także kule, balkoniki albo podpórki ułatwiające chodzenie, pionizatory, wózki inwalidzkie. Wydawane są na podstawie zlecenia osoby uprawnionej (czyli np. lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty), które musi zostać potwierdzone przez oddział funduszu, w którym zarejestrowany jest pacjent. Obecnie można je potwierdzić w oddziale wojewódzkim NFZ osobiście, za pośrednictwem innej osoby lub przesyłając je tradycyjną pocztą.
Niedawno, w związku z wejściem w życie nowych przepisów, centrala Narodowego Funduszu Zdrowia zaprosiła producentów i dostawców oprogramowania na spotkanie dotyczące koncepcji rozwiązania informatycznego NFZ wspierającego procesy elektronicznego potwierdzania zleceń.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji