Aneksowanie umów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS) do końca przyszłego roku to jedna z nowych możliwości, którą wprowadza nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Senat na ostatnim posiedzeniu poparł ją bez poprawek, teraz czeka już tylko na podpis prezydenta.Ustawa dotyczy przede wszystkim Internetowego Konta Pacjenta, ale znalazło się w niej także kilka istotnych zapisów niezwiązanych z tym rozwiązaniem. Jednym z nich jest możliwość aneksowania umów w AOS do końca 2019 r.
– To dodatkowa możliwość dla dyrektorów wojewódzkich oddziałów NFZ przy zawieraniu umów. Nie wyklucza innych trybów kontraktowania, a jedynie daje możliwość aneksowania do końca 2019 r. – tłumaczy wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.
Reklama
Zmiana przepisów była konieczna, ponieważ obecne dopuszczają przedłużenie umów tylko na sześć miesięcy. A już na początku tego roku wiadomo było, że NFZ nie wyrobi się z konkursami na AOS (bo wiele umów kończyło się z początkiem lipca). Rozporządzenie określające ich kryteria zostało wydane dopiero w połowie lutego, resort zdrowia chciał też sprawdzić, jak działa opieka specjalistyczna w ramach sieci szpitali. Zapowiedziano więc, że większość umów zostanie aneksowana. Dzięki nowelizacji będzie to możliwe na półtora roku.
Zadowolenia nie kryje Porozumienie Zielonogórskie, które apelowało o to od miesięcy.
– Jesteśmy przeciwni nie tyle samym konkursom, ile kryteriom. Nadal preferują one specjalistyczne poradnie przyszpitalne kosztem małych przychodni, które nie byłyby w stanie sprostać niektórym wymogom – komentuje Andrzej Zapaśnik, ekspert Porozumienia Zielonogórskiego.
Podkreśla jednak, że możliwość aneksowania umów to jedynie początek oczekiwanych zmian. Kolejnym krokiem powinna być zmiana kryteriów konkursowych. Tak, aby zasady udzielania świadczeń w poradniach funkcjonujących w szpitalach sieciowych i w pozostałych placówkach nie były takie same.
Jednak aneksowanie ma także słabe strony z punktu widzenia świadczeniodawców. Brak konkursu powoduje, że nie można rozszerzyć zakresu usług, a nowe placówki, które chcą wejść do systemu, muszą dłużej czekać na taką możliwość.
Etap legislacyjny
Ustawa przed podpisaniem przez prezydenta