Zakaz pobierania przez szpitale opłat od rodziców lub opiekunów przebywających z dzieckiem albo osobą w znacznym stopniu niepełnosprawną wprowadza projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ministerstwo Zdrowia przekazało w piątek projekt do konsultacji publicznych.

W uzasadnieniu do proponowanej nowelizacji podkreślono, że "dziecko ma prawo do tego, aby cały czas przebywali razem z nim w szpitalu rodzice albo opiekunowie". Wskazano, że "obecność osób bliskich jest korzystna dla dziecka, przyspiesza proces leczenia, łagodzi stres i wzmacnia poczucie bezpieczeństwa". "Dlatego – wyjaśnia ministerstwo - rodzicom należy stwarzać możliwie dogodne warunki pobytu w szpitalu razem z dzieckiem, zachęcać i ułatwiać im realizację tego prawa. Tymczasem pobieranie przez szpitale opłat od rodziców, ogranicza wielu z nich możliwość korzystania z tego prawa".

Projekt zmiany ustawy wprost wskazuje, że z tytułu opieki sprawowanej nad dzieckiem w szpitalu rodzice albo opiekunowie nie mogą być obciążeni opłatą. Analogiczne rozwiązanie dotyczyłoby pobytu opiekuna z osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym.

MZ przypomniało, że zgodnie z Europejską Kartą Praw Dziecka Hospitalizowanego pobyt rodziców w szpitalu nie powinien wiązać się z żadnymi dodatkowymi kosztami, a każde dziecko hospitalizowane ma prawo do całodobowej opieki rodziców.

Resort wyjaśnił, że przepis ten nie będzie niósł obciążeń finansowych dla szpitali, gdyż koszty funkcjonowania oddziału (np. zużycie wody, prądu) są wliczone w wycenę świadczeń.