O refundację szczepień, przede wszystkim dla seniorów, od dawna apelowali eksperci. Według prof. Adama Antczaka, przewodniczącego Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, w Polsce co roku z powodu grypy umiera ponad 6 tys. osób powyżej 65. roku życia. Tymczasem szczepi się zaledwie 3,7 proc. Polaków, podczas gdy Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje wyszczepialność na poziomie 75 proc.
Kolejną nowością na lipcowej liście jest lek na schizofrenię. Chodzi o preparat stosowany u dorosłych pacjentów, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, upor czywego braku współpracy chorego.
Zmiany w programach lekowych dotyczyć będą m.in. leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową, pierwotnych niedoborów odporności u dzieci oraz raka płuca.
Resort deklaruje jednocześnie, że prowadzi intensywne prace, by zabezpieczyć potrzeby pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane i raka piersi.
Ogółem do listy zostanie dodanych 50 produktów leczniczych. Nie znajdzie się na niej 58 leków, które były na poprzedniej – m.in. w związku z upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres.
Dla 160 produktów leczniczych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 1512,00 zł do 0,04 zł), dla 10 – podwyżki (od 0,86 zł do 207,34 zł). Dopłata pacjenta spadnie w przypadku 398 leków (od 365,43 zł do 0,01 zł), a dla 428 wzrośnie (od 105,11 zł do 0,01 zł). Dla 497 produktów spadną ceny detaliczne (od 909,72 zł do 0,01 zł), a w przypadku 118 – wzrosną (od 223,14 zł do 0,01 zł).
Uwagi do projektu obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych można zgłaszać jeszcze tylko dzisiaj.