Tym razem zaskoczenia nie było. W nowym rozporządzeniu dotyczącym wynagrodzeń zapisano takie kwoty, jakie ustalono w kończącym protest porozumieniu. Lekarz na początku specjalizacji zarobi 4 tys. zł brutto, a jeśli zdecyduje się na dziedzinę priorytetową – 4,7 tys. zł.

Płace wzrosną, począwszy od trzeciego roku rezydentury – odpowiednio o 500 zł i 600 zł brutto, czyli do 4,5 tys. zł i 5,3 tys. zł.

Takie kwoty zaproponowano w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Realizuje ono porozumienie zawarte w lutym pomiędzy protestującymi lekarzami a ministrem Łukaszem Szumowskim.

Gwarantowało ono również, że lekarze, którzy obecnie mają wyższe wynagrodzenie, niż przewidują uzgodnienia, zachowają je. Dotyczy to osób zakwalifikowanych do odbywania rezydentury w dziedzinie priorytetowej po 31 października zeszłego roku. Ich wynagrodzenie w dalszym ciągu wynosić będzie 4875 zł, jak ustalono w rozporządzeniu z 27 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2017).

W projektowanej regulacji jako priorytetowe określono m.in. takie specjalizacje jak: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, geriatria, medycyna rodzinna, neonatologia, neurologia dziecięca, onkologia kliniczna, ortodoncja, patomorfologia, pediatria, psychiatria, psychiatria dzieci i młodzieży, radioterapia onkologiczna, stomatologia dziecięca. Są to te dziedziny, w których potrzeba najwięcej specjalistów (chirurgia czy interna) lub w których ich brakuje (np. psychiatra dziecięca – takich lekarzy jest obecnie zaledwie ok. 400).

W 2018 r. podwyższenie wynagrodzeń rezydentów będzie sfinansowane ze środków Funduszu Pracy. Konieczne będzie zwiększenie ich o 172,63 mln zł. Od 2019 r. pieniądze na rezydentury trzeba będzie wygospodarować w budżecie państwa.

To niejedyny dokument realizujący porozumienie ministra z młodymi lekarzami. Po konsultacjach jest już projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zagwarantowano w niej wzrost nakładów na zdrowie – do 6 proc. PKB w 2024 r. Zapisano także, że rezydenci, którzy zobowiążą się do pracy w Polsce przez dwa z pięciu lat przypadających bezpośrednio po specjalizacji, będą otrzymywać dodatkowe wsparcie w wysokości 600 zł lub 700 zł. Natomiast specjaliści zatrudnieni w szpitalach, którzy zdecydują się na niewykonywanie tożsamych świadczeń w innej placówce, zarobią 6750 zł brutto. Do tych zapisów młodzi lekarze mieli wiele zastrzeżeń. Zarzucali ministerstwu, że proponuje inne rozwiązania, niż wcześniej ustalono. Po uzgodnieniach wiele spornych kwestii doprecyzowano.

Wszystkie rozwiązania finansowe przewidziane w porozumieniu – i zapisane w ustawie i w rozporządzeniu – mają obowiązywać od 1 lipca.

Etap legislacyjny

Projekt skierowany do konsultacji