Wprowadzając e-recepty poprawiamy bezpieczeństwo pacjentów - powiedział w piątek w Siedlcach minister Łukasz Szumowski. Szef resortu zdrowia ma tam wystawić pierwszą e-receptę.

"Wprowadzając e-recepty poprawiamy bezpieczeństwo pacjentów" - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Wyjaśnił, że z doświadczenia Polski oraz innych krajów wynika, że na receptach wypisywanych ręcznie był duży odsetek błędów, źle odczytane dawki leków czy źle odczytane nazwy leków. Dodał, że można tego uniknąć jeżeli recepta będzie wypisywana w wersji elektronicznej.

Podkreślił, że dzięki e-recepcie zarówno pacjent jak i lekarz będą mogli prześledzić historię przyjmowanych leków co jest ważne w procesie leczenia. W ocenie ministra wprowadzenie e-recepty pozwoli lekarzowi zaoszczędzić czas i poświęcić go na rozmowę z pacjentem, "a to chyba najważniejsze w procesie badania chorego" - podkreślił Szumowski

W Siedlcach i Skierniewicach od połowy lutego odbywał się pilotaż e-recepty. Od piątku każdy mieszkaniec tych dwóch miast, który przyjdzie do lekarza i poprosi o e-receptę będzie mógł ją otrzymać i zrealizować w aptece.

Elektroniczna recepta wystawiona przez lekarza będzie zapisana w systemie e-Recepta. Pacjent otrzyma na swojego mejla plik z kodem kreskowym lub sms z kodem składającym się z czterech cyfr. Jeżeli nie będzie chciał skorzystać z tych dwóch możliwości, to będzie mógł poprosić lekarza o wydruk informacyjny, na którym będzie się znajdował m.in. kod kreskowy. Aby zrealizować e-receptę uda się do apteki. Tam przedstawi farmaceucie kod kreskowy (na telefonie lub na wydruku) lub kod, który otrzymał SMS-em.

Od 1 stycznia 2020 r. elektroniczne recepty mają być już wystawiane w każdym gabinecie medycznym.