Chory oczekuje informacji o swoim stanie zdrowia i możliwości dyskusji z lekarzem – przekonuje rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. We współpracy z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej chce rozwiązać problemy komunikacyjne na linii lekarz – pacjent.

RPP i szef NRL wystąpili do rektorów uczelni medycznych z propozycją zwiększenia liczby godzin nauczania w zakresie komunikacji z pacjentem. Podkreślają, że studenci powinni mieć możliwość zdobycia praktycznych umiejętności przekazywania chorym informacji.
Rzecznik zwraca uwagę, że w takiej sytuacji trzeba wziąć pod uwagę, że pacjent często ma znikomą wiedzę na temat swojej choroby, poza tym często jest zagubiony i pełen obaw. Dlatego tak ważne jest, by informować we właściwy sposób.