Stomatolog, który rozpoczyna własną działalność, nie zawsze opłaci należności na preferencyjnych zasadach – uznał ZUS.Sprawa dotyczy dentysty zatrudnionego przez rok na umowie o pracę na stanowisku stażysty w jednej z placówek. Zaliczenie tego szkolenia jest podstawą do ubiegania się o prawo wykonywania zawodu, niezbędne do prowadzenia samodzielnej obsługi pacjentów. Po tym okresie mężczyzna rozwiązał umowę i założył własną działalność gospodarczą. W ramach swojej firmy zamierza świadczyć usługi stomatologiczne także na rzecz podmiotu, w którym odbywał staż. Jako początkujący przedsiębiorca dentysta chciał skorzystać z preferencji w opłacaniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (w okresie pierwszych 24 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej). W jego ocenie ma do tego prawo, bowiem różny jest zakres czynności realizowanych przez stażystę w porównaniu do lekarza z pełnym prawem wykonywania zawodu. Przede wszystkim ten pierwszy nie jest samodzielny i musi pracować pod bezpośrednim nadzorem innego specjalisty. Może też wykonywać zabiegi i realizować inne czynności lecznicze jedynie po uzyskaniu szczegółowych wytycznych od swego opiekuna. Nie bez znaczenia pozostaje również to, iż faktycznym płatnikiem wynagrodzenia stażysty jest marszałek województwa, który podmiotowi zatrudniającemu refunduje poniesione koszty.
W związku z tym, w swojej ocenie, w ramach stosunku pracy nie realizował na rzecz byłego pracodawcy „czynności wchodzących w zakres wykonywanej działalności gospodarczej” i może opłacać składki na preferencyjnych zasadach.
Chcąc mieć jednak pewność, czy jego rozumienie przepisów jest właściwe, wystąpił do ZUS z wnioskiem o interpretację przepisów. Organ rentowy nie podzielił jednak zdania wnioskodawcy.
Uznał, że nie ma podstaw do przyjęcia, iż czynności realizowane przez dentystę całkowicie różnią się od tych świadczonych przez niego w ramach stażu. A skoro tak, to wnioskodawca nie ma prawa do ulg w opłacaniu składek, w sytuacji gdy współpracuje ze swoim byłym pracodawcą.
Interpelacja Decyzja ZUS z 16 marca 2018 roku WPI/200000/43/62/2018