Proponujemy przesunięcie terminu wejścia w życie e-zwolnień na 1 grudnia 2018 r - powiedziała w piątek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Są regiony, gdzie odsetek takich zwolnień jest niewielki - argumentowała.

Minister zwróciła uwagę, że według obowiązujących przepisów e-zwolnienia mają wejść w życie 1 lipca tego roku. "Chcemy zaproponować przesunięcie tego terminu na 1 grudnia 2018 r." - poinformowała. Zapowiedziała, że przesunięcie terminu znajdzie się w projekcie ustawy o identyfikacji cyfrowej, który prowadzi ministerstwo cyfryzacji. Projekt, który zakłada przesunięcie terminu wejścia w życie e-zwolnień, złożyli w Sejmie również posłowie PiS.

Jak powiedziała Rafalska, zmiana terminu nie jest wywieszeniem "białej flagi". "My mówimy o przesunięciu o pięć miesięcy i 1 grudnia nie ma odwrotu" - oświadczyła. "Ja odpowiadam za wprowadzenie tego rozwiązania i chciałabym, żeby to stało się umiejętnie bez niepokojów dla pacjenta" - argumentowała.

Podkreśliła, że lekarze wystawiają coraz więcej e-zwolnień, ale wciąż są regiony, gdzie odsetek takich zwolnień jest niewielki. Dodała, że liderami są m.in. woj. pomorskie, podlaskie, mazowieckie.

"Proponuję również rozwiązanie, które było zgłaszane przez liczne środowiska lekarskie. Dotyczy ono asystenta medycznego, a więc osoby, która mogłaby stanowić istotne wsparcie, pomoc przy wystawianiu elektronicznych zwolnień. Zostałoby to prawnie uregulowane" - powiedziała minister. Zapowiedziała, że ten projekt zostanie w piątek skierowany do konsultacji międzyresortowych.

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński mówił, że asystenci medyczni mają odciążyć lekarzy. Wyjaśniał, że będą uprawnieni do wydawania w imieniu lekarza, na podstawie jego ordynacji, zwolnień. "Nie mówimy o tym, że asystent sam będzie decydował o długości zwolnienia" - zastrzegł. Dodał, że asystentem będzie mogła być osoba wykonująca zawód medyczny albo uprawniona do dostępu do dokumentacji medycznej na podstawie decyzji administratora bezpieczeństwa informacji.

Rafalska powiedziała, że kolejna zaproponowana zmiana dotyczy wysokości prowizji za obsługę składki zdrowotnej. "Jej należność przypisana jest ZUS. Ten odpis, który do tej pory wynosił 0,2 proc., będzie zmniejszony na 0,175. Różnica w tej kwocie zostanie przekazana NFZ" - wyjaśniała minister. Wiceminister zdrowia dodał, że dzięki tym zmianom oraz specjalnej dotacji NFZ będzie dysponowało około 70 mln zł na informatyzację i szkolenia.

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska poinformowała, że od 2016 r. ZUS przygotowuje się do wejścia w życia e-zwolnień. "Od stycznia 2016 w formie papierowej lekarze wydali prawie 54 mln zaświadczeń, w formie elektronicznej ponad 3 mln" - powiedziała.

Zapowiedziała, że od maja lekarzom będą wydawane trzy bloczki zaświadczeń. "Dla lekarzy, którzy wydają miesięcznie powyżej 100 zaświadczeń, będą to cztery bloczki. Struktura jest jednak taka, że 97 proc. lekarzy wydaje poniżej 100 zaświadczeń" - mówiła szefowa ZUS. Poinformowała, że 2 maja w oddziałach ZUS rozpoczną pracę doradcy, którzy będą służyć pomocą lekarzom, a w przyszłości asystentom.