Zniesienie minimalnego czasu trwania wizyt w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień może sprawić, że konsultacje będą coraz krótsze, a w związku z tym obniży się jakość usług – obawia się rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.
Rzecznik odnosi się do jednego z zapisów zaproponowanych w projekcie rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Ma ono ułatwić dostęp do specjalistów, szczególnie w przypadku najtrudniej osiągalnych świadczeń – poprzez obniżenie niektórych wymagań dotyczących personelu.
Wątpliwości rzecznika budzi również propozycja odstąpienia od określania etatu przeliczeniowego lekarzy psychiatrów na łóżka i pozostawienie równoważnika etatu psychiatry dziecięcego bez względu na liczbę miejsc – w odniesieniu do świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży. Bartłomiej Chmielowiec uważa, że przepis w takiej formie jest rozwiązaniem doraźnym na czas wprowadzenia zmian systemowych i ustabilizowania sytuacji kadrowej.
Rzecznik sugeruje także wprowadzenie obowiązku całodobowej opieki pielęgniarskiej (we wszystkie dni tygodnia) w oddziałach terapii uzależnienia od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Zwraca uwagę, że obecnie kwestia ta nie jest uregulowana w żadnym akcie prawnym, nie zakłada jej również projektowane rozporządzenie. Tymczasem, zdaniem rzecznika, przyjęcie takiego rozwiązania wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo pacjentów.
Etap legislacyjny
Projekt po konsultacjach