Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił dodatkowe środki z rezerwy ogólnej – w sumie 280 mln zł – na opiekę psychiatryczną, POZ Plus i operacje zaćmy.
57,7 mln zł zostanie przeznaczone na podniesienie finansowania w psychiatrii. O zwiększenie nakładów środowisko lekarskie walczy od dawna. Pacjenci czekają w kolejkach, brakuje medyków chętnych do pracy, a dyrektorzy narzekają, że muszą dokładać do leczenia.
Jeszcze kilka tygodni temu Ministerstwo Zdrowia zapowiadało, że podwyżka finansowania będzie wynosiła ok. 4 proc. na drugie półrocze 2018 r. Na razie NFZ dodał 2 proc. więcej. Finansowanie opieki psychiatrycznej oraz leczenia uzależnień w 2018 r. wzrośnie z 2,85 mln zł do 2,91 mln zł. Środowisko psychiatryczne czeka też na wprowadzenie rozwiązania zmieniającego system – finansowane ma być pełne leczenia, a nie osobno pobyt w szpitalu i opieka dzienna osobno. Jego pilotaż ma ruszyć jeszcze w tym roku.
Kolejny zastrzyk pieniędzy – w kwocie 180 mln zł – będzie przeznaczony na leczenie zaćmy i endoprotezoplastyki stawu kolanowego lub biodrowego. Usuwanie zaćmy jest jednym z priorytetów resortu (kolejki są tu najdłuższe). Od połowy zeszłego roku co jakiś czas są dosypywane pieniądze właśnie na ich rozładowanie – w ostatnim kwartale 2018 r. dodano 364 mln zł, dzięki którym wykonano o ponad 10 tys. operacji więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (37 do 21 tys. operacji pod koniec 2016 r.). Od początku tego roku czas oczekiwania zaczął znów rosnąć, dlatego NFZ wystąpił do Ministerstwa Finansów o zgodę na uwolnienie dodatkowych środków.
Jak wynika z projektu zarządzenia NFZ, który wczoraj został opublikowany, najwięcej pieniędzy na operacje zaćmy i endoprotez pójdzie na Śląsk i Mazowsze. W tym pierwszym przypadku będzie to niemal 25 mln zł. Bo to ze Śląska najwięcej osób wyjeżdża na operacje do Czech, korzystając z dyrektywy transgranicznej (nakazuje ona NFZ zwrócić pieniądze za zabieg). Podobna kwota (25,5 mln zł) zasili Mazowsze, gdyż tam jest najwięcej pacjentów. Trwają prace nad zmianą kryteriów dopuszczania do zabiegów, co też ma skrócić kolejki.
Kolejna zmiana wprowadzana przez nowe zarządzenie NFZ dotyczy zabezpieczenia finansowania pilotażu programu POZ Plus. To zupełnie nowy pomysł (częściowo finansowany ze środków unijnych) opieki oferowanej przez lekarzy pierwszego kontaktu. Jego główne założenia to kompleksowa opieka nad pacjentami chorymi przewlekle, badania profilaktyczne dla osób zdrowych oraz pomoc koordynatora, który umówi wizyty i pomoże poruszać się po systemie ochrony zdrowia. Pilotaż ma trwać dwa lata, a jeżeli się sprawdzi – może zostać rozszerzony na resztę placówek. Obecnie NFZ ze swojej puli chce na to przeznaczyć 43,1 mln zł.
Planowane wydatki powodują zmniejszenie rezerwy funduszu z 791,3 mln zł do 510,5 mln zł.