Sejm uchwalił ustawę przewidującą likwidację prywatnych karetek – zasadniczo od przyszłego roku, ale tam, gdzie nie będzie wystarczającej liczby państwowych, będą mogły funkcjonować do końca 2020 r. Posłowie poparli też zmiany, na mocy których więcej podmiotów będzie mogło ubiegać się o opinię o celowości inwestycji.
Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, poza upaństwowieniem systemu, przewiduje m.in. koncentrację dyspozytorni medycznych (obecnie jest ich 42, docelowo będzie 18), a także większą ochronę dla dyspozytorów. Ma uporządkować przepisy dotyczące Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) oraz Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM). Zakłada m.in., że Ministerstwo Zdrowia przejmie od MSWiA administrowanie SWD PRM. Nadzorować i rozwijać ten system będzie KCMRM.
Uchwalenie tej ustawy oznacza, że ratownicy nie zorganizują zapowiadanego wcześniej na 16 i 23 kwietnia protestu.
Z kolei nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza m.in. zmiany w Instrumencie Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). Dotychczas o wydanie opinii mogły się ubiegać szpitale, podmioty świadczące ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i podstawową opiekę zdrowotną. Po zmianach będą mogły o nią występować też inne placówki, np. zajmujące się rehabilitacją lub opieką długoterminową. Wnioski będą mogły składać także uczelnie medyczne i samorządy.
Nowe przepisy przewidują, że uzyskanie niektórych dotacji z budżetu państwa – na zakup sprzętu lub remonty – będzie wymagało pozytywnej opinii o celowości inwestycji. Po zmianach IOWISZ będzie można wykorzystać już na etapie planowania utworzenia placówki leczniczej. Teraz obie ustawy trafią do Senatu.