Zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa jest podstawowym obowiązkiem państwa; sprawny system ratownictwa medycznego - gwarantujący jakość i ciągłość świadczeń - jest jego elementem – podkreślała w piątek w Sejmie wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

Wiceminister zabrała głos odpowiadając na pytania poprzedzające głosowanie nad nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

"Ratownictwo spotkało się w ostatnim czasie z wieloma problemami, związanymi m.in. z tym, że świadczenia były udzielane przez podmioty, dla których organem tworzącym nie był samorząd bądź inne instytucje publiczne" – wskazała. Jak wyliczała, np. w Rawie Mazowieckiej podmiot prywatny "z dnia na dzień, z godziny na godzinę" zrezygnował z udzielania świadczeń; podobnie w województwie lubelskim, gdzie podmiot prywatny jest postawiony w stan likwidacji.

"Potencjał jaki jest w publicznych podmiotach – dysponentach zespołów ratownictwa medycznego jest wystarczający aby zabezpieczyć funkcjonowanie ratownictwa medycznego na terenie całego kraju" – zapewniła wiceminister.

Podkreśliła, że argumentem przemawiającym za upaństwowieniem systemu jest m.in. ścisła współpraca z innymi służbami ratowniczymi, np. strażą pożarną i policją.