Przychodnie wynajmujące budynki na działalność powinny należycie zabezpieczać dokumentację medyczną, by w przypadku konfliktu z właścicielem nieruchomości pacjenci nie odczuli negatywnych skutków – przestrzega Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Biuro Rzecznika przywołało w piątkowej informacji wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w tego typu sytuacji. Sprawa, która była przedmiotem rozstrzygnięcia dotyczyła przychodni z Siemianowic Śląskich, której właściciele popadli w spór cywilny z wynajmującym. Właściciel budynku, nie otrzymawszy od przychodni czynszu, wymienił zamki, zajął mienie, w tym urządzenia do badań i dokumentację medyczną pacjentów oraz uniemożliwił wejście do poradni.

Pacjenci placówki informowali Rzecznika Praw Pacjenta, że w związku z zaistniałą sytuacją od kwietnia 2016 r. nie mogą uzyskać swojej dokumentacji medycznej. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Rzecznik Praw Pacjenta uznał, iż podmiot leczniczy nie zabezpieczył w prawidłowy sposób dokumentacji medycznej pacjentów, a swoją uwagę skupił głównie na konflikcie z właścicielem budynku.

"Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził decyzję Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie naruszenia zbiorowych praw pacjenta przez przychodnię z Siemianowic Śląskich, uwzględniając tym samym skargę kasacyjną Rzecznika Praw Pacjenta od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie" – wskazano w informacji.

"NSA zgodził się z Rzecznikiem, że zachowanie przychodni nie może powodować negatywnych skutków dla pacjentów. Uznał, że sprawa ta powinna być przestrogą dla innych podmiotów leczniczych, które pozostają w konflikcie z właścicielem wynajmowanej nieruchomości - budynków przychodni" - przekazano.

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta należy m.in. prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających prawa pacjentów, a także opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych, dotyczących ochrony praw pacjenta. Rzecznik ma również przygotowywać publikacje oraz programy edukacyjne popularyzujące wiedzę o ochronie praw pacjenta. W 2016 r. do biura rzecznika wpłynęło niemal 69 tys. różnego rodzaju zgłoszeń od pacjentów, rzecznik prowadził prawie 1,4 tys. postępowań wyjaśniających. W sprawach indywidualnych rzecznik stwierdził 552 przypadki naruszeń praw pacjenta, wydał też 51 decyzji w związku z naruszaniem zbiorowych praw pacjentów.