Rzecznik praw pacjenta chce, by rodzice przebywający z dziećmi w szpitalu nie musieli za to płacić. Zgłosił taką propozycję w ramach prac prowadzonych przez Zespół Analiz Systemowych Kancelarii Prezydenta RP.Wczoraj pisaliśmy, że minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział uregulowanie kwestii opłat. Obecnie prawo pozwala na obciążanie rodziców kosztami, jakie wiążą się z ich pobytem przy hospitalizowanym dziecku. Część szpitali pobiera takie opłaty, a część dobrowolnie z nich rezygnuje. O ich zniesienie apelował – zarówno do resortu zdrowia, jak i do RPP rzecznik praw dziecka Marek Michalak.
Bartłomiej Chmielowiec rzecznik praw pacjenta poinformował nas, że zagadnienie to analizuje od dłuższego czasu. Jak dodał, RPP może występować do odpowiednich organów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w kwestii dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. W ramach prac prowadzonych przez Zespół Analiz Systemowych Kancelarii Prezydenta RP zgłosił pomysł zwolnienia z opłaty jednego z rodziców towarzyszących dziecku w szpitalu. Jednocześnie w jego biurze prowadzone są prace nad nową wersją ustawy o prawach pacjentów, w której również mogłyby znaleźć się takie zapisy.
– Dla RPP najważniejsze jest wejście w życie rozwiązań korzystnych dla małych pacjentów. To, czy proponowane zmiany będą uwzględnione w przygotowywanej nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta w dużej mierze zależeć będzie od stopnia zaawansowania prac prowadzonych w ramach Zespołu, w momencie ukończenia pracy nad projektem ustawy w Biurze RPP – podkreśla Chmielowiec.