O 30–40 proc. zwiększyła się liczba świadczeń z zakresu endoprotezoplastyki, operacji zaćmy oraz terapii WZW typu C, po tym jak pod koniec ubiegłego roku NFZ przekazał dodatkowe środki na skrócenie kolejek.
W zeszłym roku na zakup większej liczby świadczeń przeznaczono ponad 1 mld zł, jednak większość tych środków (ponad 750 mln zł) trafiło do oddziałów wojewódzkich funduszu w ostatnim kwartale. Pieniądze te zostały przeznaczone głównie na sfinansowanie dodatkowych operacji zaćmy i endoprotezoplastyki, badania diagnostyki obrazowej oraz leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C.
– Dzięki uruchomieniu dodatkowych pieniędzy z funduszu zapasowego udało nam się skrócić kolejki w kilku ważnych zakresach świadczeń – tam, gdzie czas oczekiwania był najdłuższy – podkreśla szef NFZ Andrzej Jacyna. Dodaje, że niektóre kolejki zmniejszyły się nawet o 30–40 proc. Szpitale wykonały kilkadziesiąt tysięcy dodatkowych zabiegów.
Jak pokazują ostatnie dane, w przypadku endoprotezoplastyki od października do listopada ubiegłego roku wykonano o ponad 10 tys. więcej zabiegów niż w analogicznym okresie 2016 r. (wzrost z 13 108 do 17 103, czyli o 30 proc.).
Z kolei w przypadku zaćmy w październiku i listopadzie dzięki dodatkowym środkom szpitale wykonały o blisko 16 tys. zabiegów więcej niż rok wcześniej (47 192 wobec 63 141, czyli wzrost o 34 proc.).
Jeszcze większy był skok w diagnostyce obrazowej. W omawianym okresie odbyło się o blisko 51 tys. więcej badań rezonansem magnetycznym (125 627 w 2016 r. i 176 483 w 2017 r.). Udało się przyjąć o 40 proc. więcej pacjentów niż rok wcześniej.
NFZ zapowiada podobne działania w tym roku.