Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przygotował wystąpienia do GIS, GIF i Prokuratury Rejonowej, w których pyta o lekarzy, którzy mogli popełnić przewinienie zawodowe - poinformowała PAP Naczelna Izba Lekarska. Pisma dotyczą podawania niewłaściwie przechowywanych szczepionek.
Reklama

W poniedziałek "Dziennik Gazeta Prawna" napisał o przypadkach podawania, także noworodkom, szczepionek, które powinny zostać zutylizowane, ponieważ były przechowywane w niewłaściwej temperaturze. Do takich sytuacji dochodziło m.in. w lubuskich przychodniach, w których w październiku 2017 r. po burzach i wichurach nastąpiły przerwy w dostawie prądu. Według "DGP" takich przypadków jest co najmniej kilkaset, a lekarze wiedzieli, że wstrzykują niepełnowartościowy produkt. Problem dotyczył m.in. szczepionek przeciw pneumokokom, gruźlicy i ospie wietrznej.

W środę rzecznik prasowy samorządu lekarskiego Katarzyna Strzałkowska poinformowała PAP, że Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w związku z tą sytuacją przygotował stosowne wystąpienia do GIS, GIF i Prokuratury Rejonowej w Szczecinie. "Rzecznik zwraca się z zapytaniem, czy instytucje te posiadają takie informacje o lekarzach, które byłyby podstawą do podejrzenia popełnienia przewinienia zawodowego" - powiedziała Strzałkowska.

Resort zdrowia w ostatnich dniach wielokrotnie zapewniał, że "fakt użycia przez lekarzy szczepionek czasowo przechowywanych w temperaturze pokojowej, pomimo, że nieprawidłowe, nie zagraża życiu i zdrowiu pacjentów". Ministerstwo powołuje się na rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zgodnie z którą przechowywanie szczepionek poza optymalnym zakresem temperatur – nawet przez kilkanaście dni – nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia pacjentów, a jedynie skraca ich okres przydatności do użycia. Jednocześnie MZ wskazuje, że zgodnie z procedurami świadczeniodawcy byli zobowiązani do zutylizowania tych preparatów.

Reklama

Zaniepokojony tą sytuacją jest jednak rzecznik praw dziecka Marek Michalak, który w tej sprawie wystąpił do p.o. głównego inspektora farmaceutycznego Zbigniewa Niewójta. Poprosił o przekazanie informacji posiadanych przez GIF, zapytał także o podjęte przez niego działania. Michalak zwraca uwagę, że choć MZ zapewnia o bezpieczeństwie szczepionek, to jednak "zdaniem niektórych ekspertów podanie pacjentowi szczepionki przechowywanej niezgodnie z warunkami potencjalnie może (...) powodować albo brak jej działania (...), albo też wystąpienie działań niepożądanych".

Przewodniczący sejmowej komisji zdrowia Bartosz Arłukowicz (PO) zwołał na czwartek specjalne posiedzenie komisji, na którym Minister Zdrowia ma przedstawić informację w sprawie nieprawidłowości przy przechowywaniu oraz podawaniu pacjentom szczepionek.

Wiceminister zdrowia Marcin Czech w środę w Sejmie poinformował, że posiada pełną listę pacjentów, którzy otrzymali źle przechowywane szczepionki - podał, że chodzi o 448 osób. Resort ma także listę podanych im szczepionek.

MZ ocenia, że jednostki odpowiedzialne za kontrolę postępowały "odpowiedzialnie i zgodnie z procedurami". "Reakcja Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wojewodów i Inspekcji Farmaceutycznej była natychmiastowa. Jeśli zachodziło podejrzenie co do postępowania niezgodnego z procedurami i prawem, wojewoda i inspektor sanitarny zgłosili te zdarzenia do prokuratury" - podkreśla resort.

W poniedziałek Prokuratura Krajowa poinformowała, że w związku z informacjami o szczepionkach przechowywanych w niewłaściwych warunkach zostanie wszczęte śledztwo dotyczące narażenia pacjentów na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu - prokurator generalny Zbigniew Ziobro wydał polecenie "pilnego wszczęcia" śledztwa. We wtorek o wszczęciu śledztwa poinformowała Prokuratura Regionalna w Szczecinie.