Andrzej Matyja został wybrany przez delegatów XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy na stanowisko prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - poinformowała PAP rzeczniczka NRL Katarzyna Strzałkowska. Matyja zastąpi na tym stanowisku Macieja Hamankiewicza.

Obradujący w Warszawie do późnych godzin nocnych zjazd lekarzy jest najwyższą władzą samorządu lekarskiego; uczestniczy w nim kilkuset delegatów. Podczas zjazdu zgłoszono trzech kandydatów na stanowisko prezesa NRL; byli to Krzysztof Kordel, Romuald Krajewski i Andrzej Matyja.

Do zadań Naczelnej Rady Lekarskiej, na której czele stoi prezes, należy m.in. reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków samorządu; sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodów lekarza i lekarza dentysty oraz analizowanie, opiniowanie i proponowanie kierunków rozwoju ochrony zdrowia. Prezydium NRL stanowią: prezes oraz wybrani przez Radę spośród jej członków wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie.