Upublicznienie systemu ratownictwa medycznego będzie odłożone o pół roku. Wynika to z przeciągających się prac nad ustawą, która ma wprowadzić to rozwiązanie.
Projektem tzw. małej ustawy o państwowym ratownictwie medycznym zajmuje się właśnie Sejm. Wczoraj prace nad nim zakończyła specjalnie powołana podkomisja. Upaństwowienie pogotowia ratunkowego to jedna z najważniejszych i najbardziej kontrowersyjnych zmian, które zakłada nowela.
Zgodnie z wersją projektu, która trafiła do Sejmu, przepisy dotyczące upublicznienia systemu miały wejść w życie 1 lipca tego roku. Podczas wczorajszego posiedzenia podkomisji termin ten – na wniosek rządu – przesunięto na 1 stycznia 2019 r. Jak tłumaczył wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz, to jedyne rozsądne rozwiązanie wobec wydłużających się prac nad zmianami.
Zwrócił przy tym uwagę, że obecnie jedynie województwo śląskie ma umowy zawarte do 31 grudnia tego roku. Zmiana terminu spowoduje, że w pozostałych 15 województwach, w których obowiązują one do końca czerwca, trzeba będzie je aneksować.
Bez zmian pozostanie okres, przez jaki będą mogły działać prywatne podmioty tam, gdzie nie ma wystarczającej liczby karetek państwowych i jest to konieczne, by zapewnić bezpieczeństwo. Będzie to możliwe do końca 2020 r.
Upublicznienia systemu domagali się protestujący w zeszłym roku ratownicy. Wiceminister Tombarkiewicz przypomniał, że był to najważniejszy, obok płacowego, postulat komitetu protestacyjnego i z tego właśnie względu zdecydowano się na przyspieszenie terminu. Pierwotnie bowiem obowiązywać miał okres przejściowy do końca 2020 r. dla wszystkich prywatnych podmiotów.
Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan apelowali, by wrócić do tego zapisu, jednak resort się na to nie zgodził. Z drugiej strony z opóźnienia terminu niezadowoleni są przedstawiciele ratowników, którzy nie wykluczają wznowienia akcji protestacyjnej wobec niedotrzymania jednego z warunków jej zawieszenia. Marek Tombarkiewicz poinformował, że w przyszłym tygodniu minister zdrowia Łukasz Szumowski zamierza spotkać się z komitetem protestacyjnym.
Resort wycofał się także z części zapisów dotyczących utajniania informacji dotyczących systemu ratownictwa. Wiceminister Tombarkiewicz uznał, że zakres danych, które podlegać będą tajemnicy, został określony zbyt szeroko, a katalog tych, które będzie można upubliczniać, zostanie rozszerzony w stosunku do pierwotnych propozycji. Podkomisja przyjęła stosowną poprawkę.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie prac komisji