Chirurgiczne leczenie otyłości, protezowanie rogówki, nowe świadczenia dla cukrzyków i osób z chorobą Parkinsona – to niektóre z procedur, jakie wprowadzić chce do koszyka Ministerstwo Zdrowia.
Resort skierował do konsultacji projekty rozporządzeń w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Stanowią one wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 31d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938, ze zm.). Wprowadzają do wykazu świadczeń gwarantowanych nowe procedury.
Zmiany dotyczące AOS obejmą m.in. pacjentów z cukrzycą oraz chorobą Parkinsona, a także z przewlekłą niewydolnością nerek. Dedykowane są również osobom, u których zdiagnozowano guzy neuroendokrynne – rzadkie, wolno rosnące nowotwory. Zapadalność na nie wynosi obecnie trzy przypadki na 100 tys. osób rocznie i wzrasta. Świadczenie dla tej grupy chorych – zastosowanie znakowanych radioizotopowo peptydów – zakwalifikowano jako procedurę z zakresu AOS z uwagi na niższe koszty realizacji świadczeń udzielanych w trybie ambulatoryjnym i nie zawsze konieczność hospitalizacji pacjenta.
Do koszyka dodana ma być m.in. diagnostyka cukrzycy monogenowej. Obecnie w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych brak jest alternatywnej procedury, a pacjentów wymagających diagnostyki genetycznej oraz zmiany leczenia może być w Polsce ok. 5 tys.
Do wykazu trafić ma też ciągłe monitorowanie glikemii dla dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1, co ma zredukować u nich epizody hipoglikemii. Alternatywną technologią jest monitorowanie poziomu glukozy we krwi przez pacjenta za pomocą glukometru, jednak dzieciom trudno jest to samodzielnie kontrolować, dlatego wprowadza się dla nich inną procedurę.
Kolejnym nowym świadczeniem ma być diagnostyka dla osób z niejednoznacznym obrazem klinicznym choroby Parkinsona. Do koszyka trafi też hemodiafiltracja (HDF). Procedura skierowana jest do określonych grup chorych z przewlekłą niewydolnością nerek, np. kobiet w ciąży.
W rozporządzeniu obniżono również wymagania dotyczące radioterapii – chodzi o wyposażenie w sprzęt oraz aparaturę medyczną.
W zakresie świadczeń szpitalnych wprowadzone ma zostać leczenie restenozy naczyń wieńcowych za pomocą balonu uwalniającego lek (DEB). Obecnie najczęstszą metodą (ok. 80 proc. przypadków) jest stosowanie stentów uwalniających lek (DES). Badania wskazują jednak na wyższą skuteczność DEB. Kolejna nowa procedura, protezowanie rogówki, ma być rozwiązaniem dla pacjentów, którzy nie mogą być zakwalifikowani do jej przeszczepienia. Do wykazu trafić ma też protezowanie moczowodu lub cewki moczowej protezą metalową, stosowane u pacjentów, u których wcześniejsze interwencje były nieskuteczne.
Z kolei neuromodulacja krzyżowa ma być opcją terapeutyczną w leczeniu zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych. Wprowadzenie do koszyka leczenia chirurgicznego z zastosowaniem systemu robotowego resort uzasadnia lepszymi wynikami w porównaniu do operacji klasycznych, m.in. w odniesieniu do czasu operacji, długości pobytu pacjenta w szpitalu oraz zdarzeń niepożądanych. Kolejną nową procedurą ma być chirurgiczne leczenie otyłości; oceniono, że zaproponowane w projekcie metody są bardziej skuteczne niż operacja z wykorzystaniem regulowanej opaski żołądkowej. Do wykazu trafić ma też mechaniczne udrażnianie tętnic mózgowych z podaniem leku fibrynolitycznego w ostrej fazie udaru niedokrwiennego.
Oba rozporządzenia mają wejść w życie 1 kwietnia 2018 r.
Etap legislacyjny
Projekty skierowane do konsultacji