O bezpieczeństwo chorych i lekarzy w związku wypowiadaniem klauzuli opt-out pyta ministra zdrowia rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Rzecznik praw dziecka Marek Michalak niepokoi się szczególnie o najmłodszych pacjentów.

Obaj rzecznicy napisali pisma do Konstantego Radziwiłła z prośbą o informacje, jakie działania podejmuje resort w związku z ograniczaniem przez lekarzy czasu pracy. Dotychczas klauzulę pozwalającą pracować powyżej 48 godzin tygodniowo wypowiedziało ok. 3,5 tys. medyków. Chcą w ten sposób pokazać, że jest ich za mało, a służba zdrowia jest niedofinansowana.
Doniesienia o problemach placówek medycznych związanych z narastającym niedoborem lekarzy, ograniczaniu zakresu świadczeń i odwoływaniu zaplanowanych zabiegów powodują niepokój o bezpieczeństwo pacjentów – podkreśla Adam Bodnar. Marek Michalak zwraca uwagę, że wiele z tych sygnałów dotyczy oddziałów dla dzieci i szpitali dziecięcych. W tym kontekście wskazuje m.in. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie-Prokocimiu, który znacznie ograniczył operacje w związku z wypowiedzeniem klauzuli opt-out przez anestezjologów. Z kolei NZOZ Szpital Specjalistyczny w Jędrzejowie wstrzymał przyjęcia chorych na oddziale dziecięcym, a od stycznia planowane jest jego zawieszenie. Natomiast w województwie podlaskim najwięcej lekarzy wypowiedziało klauzulę opt-out w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku i szpitalu psychiatrycznym w Choroszczy, w którym także znajdują się oddziały dla dzieci i młodzieży.
Zdaniem RPO sytuacja jest na tyle groźna dla pacjentów, że jej monitorowanie – co deklaruje resort zdrowia – to za mało; konieczne są zdecydowane działania. Przypomina też o konstytucyjnych zobowiązaniach rządu do zapewnienia obywatelom równego dostępu do opieki zdrowotnej. Jednocześnie wskazuje, że ochrona konstytucyjna obejmuje również prawo do wypoczynku. RPD z kolei podkreśla, że również Konwencja o Prawach Dziecka gwarantuje dzieciom prawo leczenia.
Adam Bodnar przekonuje, że sytuacja wymaga nadzwyczajnych działań. Konieczne jest podjęcie dialogu ze środowiskiem medycznym oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań, które doprowadzą do rozwiązania problemów oraz naprawy systemu opieki zdrowotnej. Marek Michalak zwraca uwagę, że to minister zdrowia odpowiada za organizację opieki zdrowotnej, a tym samym powinien podejmować działania – również we współpracy z innymi podmiotami – na rzecz rozwiązywania bieżących problemów systemowych.