Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS od 1 stycznia 2016 r. lekarze mogą wystawiać i wysyłać do organu rentowego elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA). Mogą do tego używać również aplikacji gabinetowej, z której korzystają w placówkach zdrowia (jeżeli oczywiście posiada ona taką funkcję).E-ZLA wymaga jednak podpisu w formie elektronicznej. Dotychczas można było to zrobić za pomocą profilu zaufanego ePUAP bądź podpisu kwalifikowanego. Od 1 grudnia ZUS udostępnił nowe rozwiązanie, które ma ułatwić wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich. Chodzi o bezpłatny certyfikat, który był testowany wspólnie z lekarzami i zyskał ich pozytywną ocenę. Jak go zdobyć? Lekarz może wysłać wniosek o certyfikat na portalu PUE ZUS, a organ rentowy zapewnia, że otrzyma go w ciągu kilku minut. Certyfikat będzie ważny 5 lat, po tym okresie będzie można wnioskować o ponowne jego wydanie. Aby podpisać e-ZLA tym certyfikatem, lekarz musi podać hasło, które sam sobie ustala.
Organ rentowy przekonuje, że zainteresowanie nową funkcją rośnie. Od 1 do 11 grudnia br. ZUS udostępnił lekarzom ponad 860 certyfikatów. Wzrasta też liczba elektronicznych zwolnień lekarskich uwiarygodnionych za pomocą nowej metody. W tym czasie lekarze podpisali ponad 2800 elektronicznych zwolnień przy jego użyciu.
Przypomnijmy, że zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze do końca czerwca 2018 r. Od 1 lipca 2018 r. lekarze będą je wystawiać wyłącznie w formie elektronicznej.