Zmieniona deklaracja wyboru lekarza pierwszego kontaktu będzie rozszerzona m.in. o pole do podania adresu e-mail. Nie będzie to jednak informacja obowiązkowa, podobnie jak podanie numeru telefonu.
Reklama
Ma to związek z wejściem w życie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej z 27 października 2017 r. (Dz.U. poz. 2217). Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wzoru nowej deklaracji, w której pacjent wybiera lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej.
W stosunku do obowiązującego wzoru (określonego w rozporządzeniu ministra zdrowia z 11 czerwca 2014 r. w sprawie zakresu wzoru deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej; Dz.U. poz. 779), deklarację uzupełniono m.in. o wspomniane dane fakultatywne. Są to informacje nieobowiązkowe, bo – jak wskazano w uzasadnieniu – pacjent nie ma musi posiadać adresu e-mail czy telefonu.
W przypadku osób niepełnoletnich lub całkowicie ubezwłasnowolnionych w nowej deklaracji trzeba będzie podać dane przedstawiciela ustawowego. Zrezygnowano z danych dotyczących miejsca nauki.
Zgodnie z ustawą o POZ w ciągu roku można dwukrotnie zmienić świadczeniodawcę. W związku z tym, że nie trzeba płacić za zmianę w sytuacji, gdy pacjent, którego lekarzem POZ jest pediatra, ukończył 18 lat, dokonano odpowiedniej korekty wzorów deklaracji.
Oświadczenia złożone przed wejściem w życie ustawy zachowują ważność. Uwagi do projektu rozporządzenia przyjmowane są do 15 grudnia.
Etap legislacyjny

Projekt w trakcie konsultacji