W przyszłym roku zmienią się zasady finansowania immunoglobuliny anty-RhD, podawanej pacjentkom zagrożonym konfliktem serologicznym.
Do końca roku szpitale zaopatrują sie w ten preparat nieodpłatnie w regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa (RCKiK). Od nowego roku świadczenie to będzie mogło być finansowane przez NFZ. Resort zdrowia chce jednak umożliwić szpitalom wykorzystanie zgromadzonego już przez RCKiK zapasu tego leku.
Reklama
Rozporządzenie ministra zdrowia z 3 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. poz. 1565) wprowadziło od 1 stycznia 2018 r. możliwość finansowania ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia świadczenia „Podanie immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej”. Obecnie immunoglobulina anty-RhD jest wydawana na imienne zapotrzebowanie (środki na ten cel są zagwarantowane w budżecie ministra zdrowia). W nowym roku – jak wskazano w uzasadnieniu projektu – najprawdopodobniej w RCKiK pozostanie niewykorzystany zapas tego produktu, dlatego resort chce, by do wyczerpania zapasów szpitale mogły dalej korzystać z bezpłatnego wydawania go na imienne zapotrzebowanie.
Zatem w początkowym okresie będzie można kupić immunoglobulinę anty-RhD i rozliczyć z NFZ lub otrzymać bezpłatnie od RCKiK. Podkreślono, że ponieważ rozliczanie tego świadczenia przez fundusz jest planowane w ramach z katalogu świadczeń do sumowania, nie ma ryzyka podwójnego finansowania – ze środków NFZ i budżetu państwa jednocześnie.
Projekt rozporządzenia, które ma wprowadzić te zmiany, resort zdrowia skierowało do konsultacji (na uwagi czeka do 5 grudnia.).
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji