W przyszłym roku zmienią się zasady finansowania immunoglobuliny anty-RhD, podawanej pacjentkom zagrożonym konfliktem serologicznym.
Reklama
Do końca roku szpitale zaopatrują sie w ten preparat nieodpłatnie w regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa (RCKiK). Od nowego roku świadczenie to będzie mogło być finansowane przez NFZ. Resort zdrowia chce jednak umożliwić szpitalom wykorzystanie zgromadzonego już przez RCKiK zapasu tego leku.
Rozporządzenie ministra zdrowia z 3 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. poz. 1565) wprowadziło od 1 stycznia 2018 r. możliwość finansowania ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia świadczenia „Podanie immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej”. Obecnie immunoglobulina anty-RhD jest wydawana na imienne zapotrzebowanie (środki na ten cel są zagwarantowane w budżecie ministra zdrowia). W nowym roku – jak wskazano w uzasadnieniu projektu – najprawdopodobniej w RCKiK pozostanie niewykorzystany zapas tego produktu, dlatego resort chce, by do wyczerpania zapasów szpitale mogły dalej korzystać z bezpłatnego wydawania go na imienne zapotrzebowanie.
Zatem w początkowym okresie będzie można kupić immunoglobulinę anty-RhD i rozliczyć z NFZ lub otrzymać bezpłatnie od RCKiK. Podkreślono, że ponieważ rozliczanie tego świadczenia przez fundusz jest planowane w ramach z katalogu świadczeń do sumowania, nie ma ryzyka podwójnego finansowania – ze środków NFZ i budżetu państwa jednocześnie.
Projekt rozporządzenia, które ma wprowadzić te zmiany, resort zdrowia skierowało do konsultacji (na uwagi czeka do 5 grudnia.).
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji