Średnia dla OECD nakładów płynących z budżetu państwa na zdrowie to 6,5 proc. W Polsce – 4,4 proc.

Poprawia nam się za to przewidywana długość życia. Niestety i tak jest poniżej średniej.