Placówki medyczne wiedzą wreszcie, jakie zakresy ich działalności mogą automatycznie trafić do sieci. 19 czerwca ukazało się rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1163). Obowiązuje ono od wczoraj. 27 czerwca natomiast ma zostać opublikowana lista placówek, które trafią do sieci, a ona sama ruszy 1 października.
W ostatecznej wersji rozporządzenia przyjęto rozwiązania, na których skorzystają szpitale prowadzone przez samorządy.
– W zakresie kwalifikacji szpitali udzielających świadczeń w ramach profilu zabezpieczenia ortopedia i traumatologia narządu ruchu (dla dorosłych lub dzieci) oraz z zakresu rehabilitacji leczniczej, realizowanych w warunkach stacjonarnych, obniżono wymóg łącznej wartości świadczeń sfinansowanych na podstawie umowy z NFZ w ramach profili systemu zabezpieczenia z co najmniej 15 mln zł na 13 mln zł – wyjaśnia Rafał Janiszewski prowadzący firmę doradczą dla placówek medycznych. A to oznacza, że placówkom łatwiej będzie się zakwalifikować do sieci.
Ale niektóre zapisy z kolei usztywniono.
– Planowano, że świadczeniodawca zakwalifikowany do jednego z poziomów sieci może udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w ramach dodatkowych profili systemu zabezpieczenia. W wersji ostatecznej zrezygnowano z dowolności, a w jej miejsce wprowadzono obowiązek realizacji świadczeń w ramach profili dodatkowych – wyjaśnia Janiszewski.
Co to oznacza?
– Jeżeli ktoś liczył na to, że bardziej opłaca mu się zaryzykować i zamiast do sieci zgłosić oddział do konkursu o pieniądze NFZ, to właśnie traci taką możliwość – mówi szef jednego ze szpitali.
Kolejne różnice między ostatecznym rozporządzeniem a jego projektem polegają na poszerzeniu możliwości realizacji bardziej specjalistycznych świadczeń w placówkach zakwalifikowanych do najniższych poziomów sieci (I lub II z sześciu możliwych). Chodzi głównie o placówki miejskie, powiatowe i marszałkowskie. Na liście profili dodatkowych dla tych placówek (czyli poza wymaganymi), które mogą trafić do sieci, dodano nefrologię.
– Szpital będzie mógł mieć taki profil dodatkowy w sieci, jeśli miał przy kwalifikacji do sieci umowę z NFZ na udzielanie świadczeń: hemodializa lub dializa otrzewnowa z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – tłumaczy Rafał Janiszewski.
W zakresie porad specjalistycznych dodano profil porada specjalistyczna – leczenie bólu. Z kolei w profilu chirurgia dziecięca dodano poradę specjalistyczną leczenie wad postawy u dzieci i młodzieży.
Ponadto w przypadku placówek włączonych do sieci dodano możliwość, by programy lekowe realizowały w przyszpitalnych poradniach.