Rząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Zmiany dotyczą m.in. szczegółowych regulacji w zakresie rejestrów medycznych, ale także terminów wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (RDM).
Nowelizacja przepisów przewiduje, że obowiązek wystawiania e-recept wejdzie w życie dopiero w styczniu 2020 r., a skierowania elektroniczne, które miały m.in. uporządkować i skrócić kolejki do lekarzy specjalistów jeszcze później – z początkiem 2021 r.
Eksperci zwracają uwagę także na zawężenie tego, co w ramach e-dokumentacji szpital będzie musiał wdrożyć. – W ustawie wprowadzono nową definicję elektronicznej dokumentacji medycznej, ograniczono ją do kilku dokumentów jak skierowanie, karta informacyjna, wypis ze szpitala czy informacje dla lekarza kierującego POZ. Dla podmiotów całkowicie zinformatyzowanych może powodować to zamieszanie z określeniem obecnie prowadzonej dokumentacji, która wg poprzednich ustaw była elektroniczna, a według nowej nie jest – mówi Wiktor Pałys z Fundacji eHealth.ed.
Ponadto projekt nowelizacji ustawy jednoznacznie przesądza, że elektroniczna dokumentacja może być prowadzona również poza Systemem Informacji Medycznej, niezależnie od uruchomienia platformy P1, służącej m.in. wymianie danych.
Z kolei w ramach rejestrów medycznych uściślono, że administratorami danych związanych z rejestrami medycznymi będą podmioty, które te rejestry prowadzą.
Obecnie minister zdrowia może tworzyć i prowadzić rejestry medyczne lub zlecać to podmiotom wykonującym działalność leczniczą, jednostkom podległym lub nadzorowanym przez siebie. Prowadzenie ich będzie mógł realizować m.in. NFZ. Zgodnie z projektem na żądanie ministra zdrowia podmioty prowadzące rejestry medyczne będą musiały nieodpłatnie przekazywać dane w nich gromadzone. Tworzenie i prowadzenie rejestrów będzie możliwe również z pieniędzy na realizację programów polityki zdrowotnej.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd