- Likwidacja NFZ to skutek, a nie istota tego projektu. Istotą jest to, że przechodzimy z systemu ubezpieczeniowego na budżetowy. System ma więc obsługiwać administracja państwowa, a nie NFZ. Ale niezależnie od tego, jak to nazwać, styczeń 2018 to nadal aktualna data - mówi Konstanty Radziwiłł w rozmowie z DGP.

Kiedy obejmował Pan stanowisko ministra, jedną z kluczowych zapowiedzi było zwiększenia nakładów finansowych na służbę zdrowia. Przedstawił Pan nawet mapę drogową dochodzenia do 6 proc. PKB na ten cel w 2025 roku. Co Pan na to, że minister finansów się na to nie zgadza?

Konstanty Radziwiłł: Rozumiem, że mówią Panie o Wieloletnim Planie Finansowym, w którym nie ma wpisanego zwiększenia finansowania…