Wbrew informacjom rozpowszechnianym przez niektóre media Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy – Prawo farmaceutyczne. W ostatnich dniach spekulowano, że prezydent zawetuje akt nazywany potocznie apteką dla aptekarza.
Radości z prezydenckiego podpisu nie kryje samorząd aptekarski, który od lat walczył o wprowadzenie restrykcyjnych regulacji. – Ta ustawa to przede wszystkim dobra wiadomość dla polskich pacjentów oraz właściwy krok w kierunku uporządkowania sektora – wskazuje Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.
Orędownikiem zmian jest także Ministerstwo Zdrowia (choć projekt był poselski). Konstanty Radziwiłł wielokrotnie zaznaczał, że rynek farmaceutyczny jest na tyle specyficzny i istotny, że nie może na nim panować całkowita swoboda.
Przeciwko ustawie protestowały największe sieci apteczne, w tym te z zagranicznym kapitałem. Na etapie prac legislacyjnych prezes Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET Marcin Piskorski zaznaczał, że nowelizacja będzie oznaczała wywłaszczenie biznesu. A co za tym idzie, sprowadzi na państwo ryzyko zapłaty wielomiliardowych odszkodowań. Głos sieci popierali także wicepremierzy Mateusz Morawiecki i Jarosław Gowin. Przekonywali, że ograniczenie konkurencji spowoduje wzrost cen leków.
Kluczowa zmiana polega na tym, że zezwolenie na prowadzenie placówki uzyskać będą mogli tylko farmaceuci lub spółki osobowe, dla których będzie to jedyną działalnością. I których wspólnikami (partnerami) są wyłącznie aptekarze. Jeden podmiot będzie mógł prowadzić maksymalnie cztery placówki.
Ustawa wprowadza także kryteria demograficzne i geograficzne. Zezwolenie będzie mogło być wydane, gdy liczba mieszkańców w danej gminie w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną wynosić będzie co najmniej 3000 osób, a odległość od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej funkcjonującej placówki wyniesie minimum 500 m w linii prostej. Jeśli niespełnione będzie kryterium demograficzne, aby otworzyć aptekę, odległość od już istniejącej będzie musiała wynosić co najmniej kilometr.
Nowe zasady wydawania zezwoleń obejmą wyłącznie nowo tworzone placówki. Tych już istniejących nie dotyczą.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.