Wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda ocenił na konferencji prasowej w Rzeszowie, że IOWISZ, czyli Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, pozwolił zwiększyć przejrzystość inwestycji w służbie zdrowia.

W poniedziałek Łanda wziął udział w Rzeszowie w konferencji poświęconej zastosowaniu narzędzia IOWISZ w praktyce. Oprócz wiceministra w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele uczelni medycznych, przedsiębiorców działających w sektorze ochrony zdrowia oraz świadczeniodawcy z całego województwa.

IOWISZ, czyli Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, został uruchomiony pod koniec września ub. r. Jest wykorzystywany przy ocenie, czy planowana inwestycja w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej czy podstawowej opieki medycznej, która miałaby być finansowana ze środków publicznych, jest celowa. Dotyczy to zarówno budowy nowych placówek, jak i modernizacji, rozbudowy już istniejących oraz wyposażenia ich w sprzęt.

Na briefingu Łanda przypomniał, że w programie "Mapy potrzeb zdrowotnych" na rozwój służby zdrowia zapisano ok. 12 mld zł, a na zakup sprzętu i rozwój infrastruktury ponad 5 mld zł.

Reklama

"Te pieniądze mogą nam bardzo pomóc albo bardzo zaszkodzić, jeśli będą wydawane w sposób nieprzemyślany i nieprzejrzysty. Dzięki IOWISZ-owi przejrzystość procesu inwestycyjnego zwiększyła się. Większa jest też racjonalność wydatkowania tych pieniędzy" - zaznaczył.

Łanda powiedział, że do tej pory do ministerstwa zdrowia wpłynęło ok. 70 wniosków w ramach IOWISZ-a. "Spodziewamy się, że fala tych wniosków zostanie zgłoszona w najbliższych tygodniach. Dlatego organizujemy takie konferencje i zachęcamy beneficjentów, aby zastanowili się czy ich pomysły wpisują się w nasze priorytety" - mówił.

Jak powiedziała obecna na konferencji wojewoda podkarpackie Ewa Leniart, w regionie wpłynęło 35 wniosków IOWISZ do zaopiniowania.

"15 oceniono pozytywnie, 6 negatywnie, 1 wniosek pozostawiony został bez rozpoznania, a 13 oczekuje na ocenę. Do końca lutego br. spodziewamy się zwiększonego napływu wniosków, związanego z ogłoszonym przez marszałka naborem wniosków o dofinansowanie projektów na infrastrukturę ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego" - dodała.

Uzyskanie pozytywnej oceny w ramach IOWISZ ma ułatwiać placówkom medycznym rozwój zgodny z potrzebami zdrowotnymi mieszkańców.