Posłowie Platformy Obywatelskiej postanowili wyręczyć rząd w budowie budżetowej służby zdrowia i złożyli projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej idący w tym kierunku.
Przewiduje on, że wojewodowie będą mogli dotować działanie placówek medycznych opiekujących się całodobowo i stacjonarnie pacjentami, z wyłączeniem szpitali. Podobną zmianę, tyle że dotyczącą finansowania świadczeń przez władze samorządowe (we wszystkich typach placówek), wprowadziła od 15 lipca nowelizacja tej samej ustawy (Dz.U. z 2015 r. poz. 960), tyle że autorstwa rządu PiS.
– W czasie ubiegłorocznych prac nad budżetem państwa utworzono wynoszącą 20 mln zł rezerwę na sfinansowanie hospicjów w województwie łódzkim, ale mimo apeli do ministra zdrowia i premier nie zostały uruchomione, bo rząd twierdzi, że nie ma do tego podstawy prawnej – mówi DGP Cezary Grabarczyk z PO.
Wyjaśnił, że np. w Łodzi nie ma hospicjum dla dorosłych. Trwa budowa takiej placówki i pieniądze na tę inwestycję są bardzo potrzebne. Projekt, dla którego jest sprawozdawcą, dotyczy nie tylko hospicjów i placówek opieki paliatywnej. Choć głównie z myślą o nich był przygotowywany. – Chcemy równocześnie, by w przyszłorocznym budżecie znalazła się rezerwa 300 mln zł na hospicja – po ok. 20 mln zł na każdy region – dodaje.
Etap legislacyjny
Projekt złożony w Sejmie, czeka na opinie m.in. Biura Analiz Sejmowych