Ponieważ badanie pokazuje wszystkie dochody pracowników medycznych, niekoniecznie tylko te związane z opieką zdrowotną, średnią zaburzają najwyższe zarobki wąskiej grupy podatników. Wśród pracowników medycznych największe przychody wykazywali lekarze. Mediana miesięcznego przychodu brutto dla tej grupy zawodowej wynosiła 16,7 tys. zł – co oznacza, że połowa lekarzy zarabiała mniej, a połowa więcej. W efekcie średnia wynosiła ponad 25 tys. zł. Około 11 proc. lekarzy zarabiało mniej niż 5 tys. zł. Większość, bo trzy czwarte, otrzymywała powyżej 10 tys. zł brutto miesięcznie. Ponad jedna czwarta (28 proc.) zarabiała ponad 25 tys. zł.
Wyraźne różnice widać w podziale na płeć (mężczyźni zarabiają więcej), ale także w podziale na wiek. Zgodnie z przewidywaniami mniej zarabiają młodzi lekarze. Mediana zarobków tych przed 29 r.ż., czyli najczęściej przed specjalizacją, wynosiła ok. 9 tys. zł. Najlepszymi przychodami mogły się pochwalić osoby między 50 a 64 r.ż. W przypadku lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych najwyższe zarobki notowano w grupie wiekowej 40–49 lat, a najniższe w grupie 65 i więcej lat. Z kolei wśród diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów największą medianą przychodów również mogły pochwalić się osoby z grupy wiekowej 40–49, ale już najniższą, podobnie jak u lekarzy, cechowała się najmłodsza grupa wiekowa (29 i mniej lat).
Reklama