Do tej pory wyjeżdżałem zawsze na wakacje zorganizowane: kupowałem wczasy od–do, w konkretnym miejscu, z dolotem, wyżywieniem, ubezpieczeniem itp. – pisze pan Tomasz z Krakowa. – Miało to jednak swoje ograniczenia. Dlatego teraz postanowiłem wziąć sprawy we własne ręce: osobno zarezerwuję lot, osobno hotel, muzea itd. Zastanawiam się tylko, czy jeśli skorzystam z portalu internetowego służącego takim rezerwacjom, to będę miał umowę z tym portalem, czy z poszczególnymi kontrahentami? Jednym słowem: czy w razie konieczności reklamacji będę mógł dochodzić roszczeń od tego portalu, czy bezpośrednio od hotelu lub przewoźnika – zastanawia się czytelnik
Ten sposób organizacji wypoczynku, o jakim mówi pan Tomasz, staje się coraz popularniejszy dzięki internetowi. Określany jest nawet własnym mianem: to pakiet dynamiczny. Polega on na tym, że turysta nie korzysta z usług jednego biura podróży, ale transport, zakwaterowanie, usługi przewodnickie oraz dodatkowe atrakcje kupuje samodzielnie od różnych przedsiębiorców. I choć może to zrobić za pośrednictwem kolejnych przekierowań z jednej strony internetowej, każdą umowę zawiera z inną firmą. Taki samodzielnie stworzony pakiet nie jest traktowany jak impreza turystyczna, bo nie spełnia warunków jej prawnej definicji. Ustawa o usługach turystycznych określa bowiem imprezę turystyczną jako co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną i jeśli usługi te zawierają nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeśli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.
Jeżeli kupujemy usługi osobno, mamy zdecydowanie mniejszą ochronę na wypadek niewywiązania się kontrahenta z umowy, zwłaszcza że najczęściej są to firmy zagraniczne i umowy z nimi podlegają lokalnemu prawu. Natomiast jeśli korzystamy z pośrednictwa biura podróży, to ono przejmuje odpowiedzialność za niewykonanie czy nienależyte wykonanie zamówionych usług (musi znaleźć inny hotel, sprowadzić turystę do kraju), a umowa podlega prawu polskiemu, nawet jeśli wykonawca jest z zagranicy. Ochrona prawna klienta biura turystycznego jest więc znacznie silniejsza niż turysty samodzielnie organizującego wyjazd.
Warto jednak wiedzieć, że niektóre biura turystyczne pozwalają na tworzenie własnych pakietów niezależnych od standardowej oferty, podejmując się jednocześnie opieki nad takim klientem na podobnych zasadach, jak gdyby wykupił u nich imprezę standardową.
Podstawa prawna
Art. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 196).