Pani Ewelina znalazła ciekawą ofertę wyjazdu do Włoch, ale cena wycieczki wydała jej się podejrzanie niska. – Chciałabym sprawdzić biuro podróży, które ją oferowało. Gdzie mogę to zrobić – pyta czytelniczka
Przede wszystkim trzeba przejrzeć Centralną Ewidencję (Rejestr) Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych udostępnianą na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pani Ewelina znajdzie tu informacje o formie prawnej interesującego ją biura, od kiedy jest obecne na rynku i jakie jest pole jego działalności – czy – w tym przypadku – organizuje wycieczki do Włoch.
Reklama
Bardzo ważne jest skontrolowanie wysokości gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej (biuro zgodnie z przepisami musi ją mieć), co jest istotne w razie upadku firmy. Niestety, jeśli nawet taka gwarancja jest wysoka i jest szansa przynajmniej na częściowy zwrot kosztów, to na pieniądze czeka się miesiącami. Ważne jednak, że w ewidencji znajdują się też wykazy biur skreślonych z rejestru i takich, wobec których wszczęto postępowania w tej sprawie.

Reklama
Kolejny krok to zajrzenie do Krajowego Rejestru Długów, choć tu nie umieszcza się firm, których zadłużenia idą w miliony. Przynależność do Polskiej Izby Turystyki z kolei pokazuje, że biuro działa na rynku co najmniej rok i jest rekomendowane przez innych (trzeba mieć dwóch członków wprowadzających).
Jednak najlepszym punktem odniesienia są publikowane przez branżowe portale turystyczne ratingi biur podróży, dzięki którym można uzyskać najlepszą i najbardziej aktualną informację o kondycji danej firmy. Doskonałym źródłem informacji o biurze i jakości jego usług są fora internetowe – na nich zawsze znajdziemy opinie niezadowolonych. Gdy jest ich dużo, to sygnał, że z daną firmą nie warto się wiązać. Ostrzeżeniem jest też wyprzedaż przez biuro oferty za bardzo niską cenę za pomocą portalu grupowego. Bywa jednak i tak, że renomowane biuro o ugruntowanej pozycji na rynku znacznie taniej sprzedaje imprezę w ramach tzw. last minute. Na 1–2 dni przed imprezą ceny wycieczek zwłaszcza w dalsze kierunki bywają bardzo atrakcyjne, bo biuro chce je sprzedać nawet po kosztach, aby tylko nie ponieść straty.
Podstawa prawna
Art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1 pkt 2a oraz ust. 3, art. 7 ust. 3, art. 8 ust. 2 i 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 196).