Temat odżył po katastrofie polskiego autokaru zmierzającego do Medjugorie.
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ustalił, że biuro podróży, które zorganizowało wycieczkę, działało bez wymaganego prawem wpisu do rejestru organizatorów turystyki.