Bieżąca analiza cen wyjazdów pokazuje, że przełom lipca i sierpnia przyniósł bardzo znaczny spadek średniej ceny imprez turystycznych oferowanych przez biura podróży, a mianowicie aż o 122 złote (poprzednio zanotowano spadek o 33 złote). Tak więc, jak już wspominano w zeszłym tygodniu, zakończył się już okres stabilnych cen imprez z drugiej połowy sierpnia i teraz w ich poziomie obserwować będziemy tendencję spadkową.

Średnie ceny last minute na najważniejszych kierunkach wykazały tym razem znaczący spadek, a mianowicie o 145 złotych, ale nadal pozostają one na stosunkowo wysokim poziomie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Struktura cen na poszczególnych kierunkach wakacyjnych wyjazdów uległa ostatnio niewielkim zmianom – zaznacza Jacek Dąbrowski współzałożyciel TravelDATA i portalu www.wczasopedia.pl i dodaje: Obecnie najniższe średnie ceny w wyższych kategoriach hoteli oferuje Egipskie Wybrzeże, niewiele mniej atrakcyjne oferuje nam Synaj, a nieco wyższe Bułgaria. Warto też zaznaczyć, że nadal bardzo często powtarzają się oscylacje cen imprez w poszczególnych biurach podróży. Jeśli w danym tygodniu, któreś z nich znacząco zmieniło ceny, to w następnym często dokonuje korekty w odwrotnym kierunku.

Na najważniejszych kierunkach, po ostatnich spadkach, obecne średnie ceny hoteli 3, a szczególnie 4 gwiazdkowych, są już sporo niższe w stosunku do ubiegłorocznych (odpowiednio o 14 oraz o 65 złotych). Biurem podróży, w którym średnie ceny kształtują się jeszcze powyżej poziomów z ubiegłego roku jest Wezy Holidays – o 65 złotych. Po ostatnich obniżkach cen tańsze od ubiegłorocznych są już wycieczki Itaki (o 15 złotych), Rainbow Tours (o 50 złotych) a w szczególności takich biur jak Neckermann oraz Exim Tours (o ponad 200 złotych).

Pomimo ostatnich znaczących spadków średnich cen wycieczek są one natomiast nadal wyraźnie wyższe w porównaniu z cenami first minute wycieczek sprzedawanych w styczniu 2013 roku. Najbardziej wzrosły one w biurach Wezyr i Itaka (odp. o 240 oraz 160 złotych), ale za to w biurze Rainbow Tours średnie ceny są nawet o ponad 50 złotych niższe od cen styczniowych.

Pomimo, że dodatnia różnica cen w biurach podróży w porównaniu z okresem ubiegłorocznym zanikła, to obecna sytuacja w zakresie marż realizowanych przez biura jest nadal dla nich korzystna wskazuje Andrzej Betlej współzałożyciel TravelDATA i komentuje: dlatego bardzo prawdopodobne jest, że kondycja finansowa większości biur ulegnie w tym sezonie znaczącej poprawie. Zbawienny wpływ będą miały na nią przede wszystkim dużo wyższe letnie ceny ofert last minut, wynikające z dużo lepszego zrównoważenia rynku imprez turystycznych pod względem popytu i podaży w okresie tegorocznych wakacji.

Średnie ceny najatrakcyjniejszych last minute wobec cen ubiegłotygodniowych są tym razem niższe o 145 złotych, ale jak już wcześniej zaznaczano – nadal pozostają one w tym roku na wysokim poziomie. Tym razem zdecydowanie najwyższe spadki tych cen odnotowano na Krecie –gdzie wyniosły one średnio aż 320 złotych i było to odreagowanie poprzednich bardzo dużych wzrostów. Duże zniżki cen wystąpiły też na Tureckiej Riwierze i w Tunezji – o 140 i 125 złotych, a najmniej spadły ceny najatrakcyjniejszych „lastów” na Synaju – o 70 złotych. Najbardziej przecenione last minute można było tym razem spotkać w biurach Itaka i Neckermann, a relatywnie najwyższe ich poziomy występowały w biurze TUI.