Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności rozpatrywała w poniedziałek nowelę ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawę w piątek uchwalił Sejm.

W trakcie posiedzenia komisji wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy mówił, prezentując ustawę senatorom, że jest ona inicjatywą poselską (PiS), współtworzoną przez resort rozwoju. Wyjaśnił, że nowela zawiera kolejne rozwiązania pomocowe skierowane do branży turystycznej, która przeżywa kłopoty w związku z koronawirusem.

Gut-Mostowy przypomniał, że we wrześniu zapadnie termin, jaki został wyznaczony operatorom turystycznym na zwroty pieniędzy za nieodbyte imprezy turystyczne.

Reklama

"Rozwiązania, które zaproponowaliśmy powodują, że powstaje Turystyczny Fundusz Zwrotów, gdzie branża turystyczna będzie mogła występować w imieniu swoich klientów, tworząc listę i pewne dokumenty uwiarygadniające konieczność zwrotu tych środków i które po weryfikacji przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny będą mogły być zwracane dla tych klientów" - tłumaczył.

Zgodnie z nowymi przepisami, organizator turystyki za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie mógł złożyć do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wniosek o udzielenie wypłaty. Będzie on musiał do wniosku dołączyć wykaz umów, od których odstąpili klienci.

Reklama

Jak mówił wiceminister, kolejnym rozwiązaniem będzie Turystyczny Fundusz Pomocowy. Będzie on wyodrębnionym rachunkiem w UFG i jego zadaniem będzie wsparcie w przyszłości organizatorów turystyki w sytuacji podobnej, jak obecny kryzys wywołany wybuchem epidemii COVID-19.

W trakcie posiedzenia komisji senackiej, senator Wojciech Piecha (PiS) zgłosił siedem poprawek, z czego sześć poparł rząd. Kilkanaście poprawek zgłosiło Biuro Legislacyjne Senatu.

Senator Adam Szejnfeld (KO) złożył wniosek formalny o przerwę w obradach komisji po przeprowadzeniu dyskusji. Szejnfeld proponował, by kolejne posiedzenie komisji zostało zwołane w okolicach następnego posiedzenia Senatu.

"Z tego, co wiem, Senat ma zaplanowane posiedzenie 10 września, a więc w okolicach 10 września. Z tego co wiem, posiedzenie Sejmu planowane jest na 16 września, czyli czy my będziemy dzisiaj nad tą ustawą pracowali, czy jutro, czy pojutrze - nie będzie miało i tak znaczenia dla dalszego procesu legislacyjnego. Natomiast będzie miało znaczenie dla jakości procesu legislacyjnego" - tłumaczył Szejnfeld.

Senatorowie nie odbyli jednak dyskusji. Piecha zgłosił bowiem wniosek, by posiedzenie komisji przerwać od razu, do następnego posiedzenia Senatu. Wniosek ten uzyskał poparcie większości senatorów.

Zgodnie z nowymi przepisami, UFG po otrzymaniu wniosków od organizatora turystyki oraz podróżnego będzie je weryfikował, a następnie dokonywał wypłat na rzecz podróżnych. Taka weryfikacja ma trwać maksymalnie do czterech miesięcy, a rekompensaty mają być wypłacane w ciągu 14 dni od jej zakończenia.

Środki na wypłaty mają pochodzić z nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Zwrotów, który stanowić będzie wyodrębniony rachunek w BGK. Źródłem finansowania zadań Funduszu mają być m.in. wpłaty z budżetu państwa, czy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zgodnie z nowelą, Turystyczny Fundusz Pomocowy będzie wyodrębnionym rachunkiem w UFG i jego zadaniem będzie wsparcie w przyszłości organizatorów turystyki w sytuacji podobnej, jak obecny kryzys wywołany wybuchem epidemii COVID-19. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta