Osoby uprawnione do świadczenia wychowawczego na dzieci będą mogły wykorzystać 500 zł na pokrycie kosztów usług hotelarskich oraz imprez turystycznych realizowanych na ich rzecz.
Wprowadzenie nowej formy pomocy dla rodzin przewiduje ustawa o Polskim Bonie Turystycznym, która trafiła do Sejmu z inicjatywy prezydenta. Prace nad nowymi przepisami były prowadzone – tak samo jak było to w przypadku dodatku solidarnościowego – w ekspresowym tempie, w ciągu jednego dnia.
– Ustawa ma zrealizować dwa cele. Z jednej strony ma wspierać rodziny wychowujące dzieci, a z drugiej branżę turystyczną, która bardzo ucierpiała z powodu epidemii koronawirusa – mówiła podczas debaty w Sejmie Anna Surówka-Pasek z Kancelarii Prezydenta.
Zgodnie z przepisami ustawy prawo do bonu będą miały osoby, które w dniu przyjęcia ustawy mają przyznane świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy przysługujący rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Co istotne bon będzie przysługiwał również rodzicom, którzy nabędą prawo do 500+ na dziecko po wejściu w życie ustawy (ma to nastąpić następnego dnia po jej ogłoszeniu) do 31 grudnia 2021 r. Będzie to skutkować tym, że bon będą mogły otrzymać osoby, którym np. w przyszłym roku urodzi się dziecko lub obecnie z jakichś względów nie pobierają świadczenia wychowawczego. Ostateczny termin na jego wykorzystanie upłynie 31 marca 2020 r. (przy czym sama forma wypoczynku opłacona bonem będzie mogła odbyć się później). Rodzic dziecka niepełnosprawnego dostanie dodatkowy bon. Jeśli więc wyjedzie razem z potomkiem np. na turnus rehabilitacyjny, część kosztów jego pobytu będzie sfinansowana tym odrębnym świadczeniem.
Za pośrednictwem bonu będzie można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne skierowane do dzieci na terenie kraju, ale nie będzie on świadczeniem pieniężnym. Co więcej będzie dystrybuowany przez internet, dlatego aby go otrzymać, rodzic będzie musiał zalogować się na swoje konto w PUE ZUS (lub je założyć, gdy go nie posiada). Dopiero wtedy bon zostanie aktywowany i jego numer zostanie przesłany na telefon lub adres mailowy rodzica. Będzie on mógł dokonywać płatności bonem tylko u tych przedsiębiorców lub organizacji pożytku publicznego zajmujących się działalnością turystyczną, którzy zarejestrują się w systemie informatycznym ZUS. Ich listę będzie prowadziła i opublikuje na swojej stronie Polska Organizacja Turystyczna.
Źródłem finansowania bonów turystycznych ma być Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, a na ich wypłatę ma być przeznaczonych ok. 4 mld zł.
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu