Przedsiębiorcy zarejestrują wiele samochodów na jeden numer i jeden dokument. Skorzystają na tym m.in. producenci aut, którzy chcą oferować je do jazdy próbnej. Wszystko dzięki nowelizacji prawa o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw, której projekt został wczoraj opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.
Dziś, aby samochód mógł poruszać się po polskich drogach, musi zostać zarejestrowany choćby czasowo. Procedura jest jednak dużym utrudnieniem dla producentów i sprzedawców aut, którzy muszą dopełnić formalności dla każdego pojazdu z osobna. Dlatego Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zamierza zmniejszyć obciążenia administracyjne przedsiębiorców i „częstotliwość ich wizyt w organie rejestrującym”.
Pomóc ma wprowadzenie instytucji profesjonalnej rejestracji pojazdów, która uprawniać będzie przedsiębiorców do posługiwania się tymczasowym – profesjonalnym – dowodem i tablicami rejestracyjnymi w celu wykonania jazd testowych w ramach działalności gospodarczej.
Decyzję w tym zakresie wydawał będzie starosta na 12 miesięcy. Przedsiębiorca wraz ze stosownym dokumentem otrzyma nawet do 100 blankietów dowodu rejestracyjnego (będzie mógł też wnioskować o ich większą ilość). Jednak coś za coś: zgodnie z projektem firmy czekają dodatkowe obowiązki ewidencyjne. Będą musiały prowadzić wykaz pojazdów użytkowanych na podstawie procedury profesjonalnej rejestracji, a kopię takiej ewidencji powinny przekazywać na żądanie staroście oraz zakładowi ubezpieczeń.
Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ich ogłoszenia.
Etap legislacyjny
Projekt w uzgodnieniach międzyresortowych