W senackim projekcie ustawy o transporcie drogowym, o którym pisaliśmy niedawno, była m.in. mowa o zniesieniu pobierania e-myta od autobusów kursujących na liniach do 50 km. „Konieczność uiszczania opłat w systemie viaTOLL dotyka najbiedniejsze rodziny codziennie korzystające z takich przewozów” – pisali senatorowie w uzasadnieniu.
Nowe przepisy miały ucywilizować konkurencję między przewoźnikami i wydłużyć vacatio legis niektórych przepisów ustawy o publicznym transporcie drogowym, by po 1 stycznia 2017 r. pasażerowie nie stracili prawa do ulg.
Jednak kilka dni temu czterech senatorów PiS: Grzegorz Bierecki, Józef Łyczak, Ryszard Majer i Łukasz Mikołajczyk wycofało swoje poparcie dla projektu. Dlaczego senatorowie zmienili zdanie? – Ale ja wycofałem swój podpis? Jestem zaskoczony tym pytaniem – dziwi się senator Łyczak. – Być może to jakaś pomyłka, będę musiał to sprawdzić – mówi DGP.
Z kolei Ryszard Majer tłumaczy, że decyzja o wycofaniu projektu zapadła na posiedzeniu klubu Prawa i Sprawiedliwości. Powód? Projekt był niedopracowany. A co konkretnie wymaga korekty? – Taką decyzję podjęliśmy, że jeśli projekt nie jest dopracowany, to lepiej go wycofać, by wszedł na Senat w wersji optymalnej – wyjaśnia.
Także senator Łukasz Mikołajczyk nie był w stanie sprecyzować, jakie zapisy spowodowały, że wycofał poparcie. Dopiero Grzegorz Bierecki, senator wnioskodawca, wyjaśnił nam, że inicjatywa senacka została wycofana, bo kwestie w niej zawarte znajdą się w projekcie rządowym. Potwierdza to Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
– Pracujemy nad rządowym projektem ustawy, który kompleksowo ureguluje sytuację wszystkich uczestników rynku transportowego. Projektowane przez nas zmiany uwzględnią większość rozwiązań proponowanych w senackim projekcie – informuje resort.
Powodem przejścia na ścieżkę rządową miały być wystąpienia zaniepokojonych samorządów, które nie miały możliwości konsultowania projektu senatorów. Resort przekonuje, że dokonanie zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym poprzez projekt rządowy umożliwi przeprowadzenie konsultacji z samorządami, przewoźnikami oraz innymi organizacjami społecznymi. – Pozwoli także na wprowadzenie rozwiązań chroniących interesy pasażerów i przewoźników. Projekt, nad którym pracuje MIB, powstaje w oparciu o rozwiązania zgłaszane m.in. przez przewoźników – dodają urzędnicy resortu.
Problem ulg zostanie tymczasowo rozwiązany nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, którą Senat przyjął 7 lipca. Na jej mocy przepisy, zgodnie z którymi ulgi ustawowe obowiązywałyby tylko w przewozach o charakterze użyteczności publicznej, tj. tych realizowanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, wejdą w życie dopiero 1 stycznia 2018 r.
Konieczność uiszczania opłat w systemie viaTOLL dotyka najbiedniejsze rodziny