Skarb Państwa powinien zachować kontrolę nad PLL LOT, a najlepszą opcją dla spółki wydaje się być pozyskanie inwestora finansowego - poinformowało PAP biuro prasowe MSP. Podkreśliło, że zarząd przewoźnika przygotowuje plan, który wyznaczy najważniejsze kierunki rozwoju spółki.

"Zarząd PLL LOT przygotowuje nowy, kompleksowy plan dla spółki, który wyznaczy najważniejsze kierunki rozwoju i pozwoli systematycznie budować jej wartość. Będzie on dotyczył m.in. analizy siatki połączeń" - podkreśliło biuro prasowe MSP w informacji przesłanej w piątek PAP.

"Kwestia pozyskania inwestora dla PLL LOT nadal pozostaje otwarta. Decyzja zostanie podjęta po dogłębnej analizie wszystkich argumentów i informacji. Celem jest pozyskanie inwestora, ale bez utraty kontroli. Skarb Państwa powinien zachować nad LOT-em kontrolę. Najlepszą opcją wydaje się więc inwestor finansowy. Pozyskany w ten sposób kapitał spółka mogłaby wykorzystać do zainwestowania w samoloty" - zaznaczyło biuro prasowe resortu skarbu.

Reklama

Pod koniec stycznia br. szef MSP Dawid Jackiewicz podkreślał w rozmowie z dziennikarzami, że spółka PLL LOT wymaga bardzo szybkiego planu ratunkowego i wsparcia kapitałowego. Zapowiedział, że rozwiązania powinny być gotowe w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Zmiany w zarządzie przewoźnika nastąpiły pod koniec stycznia. Rada nadzorcza powołała wówczas na stanowisko prezesa PLL LOT Rafała Milczarskiego, a także Borysa Butę na członka zarządu ds. operacyjnych. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu ds. ekonomiczno-finansowego zakończyło się bez rozstrzygnięcia. Odwołano Marcina Celejewskiego, który był członkiem zarządu ds. handlowych, a od sierpnia 2015 roku pełnił też obowiązki prezesa LOT (po rezygnacji Sebastiana Mikosza). Odwołano też członka zarządu ds. korporacyjnych Monikę Kiełtykę-Michnę.

W połowie stycznia br. wiceminister skarbu Filip Grzegorczyk informował, że wynik na działalności podstawowej LOT w 2015 roku będzie ujemny i może wynieść ok. 25 mln zł. Według wiceministra zaktualizowany budżet na 2015 rok zakładał dodatni wynik na działalności podstawowej na poziomie 3 mln zł, wobec 126 mln zł przyjętych w pierwotnej wersji planu ekonomiczno-finansowego spółki. Według wstępnych szacunków strata netto PLL LOT w 2015 roku może wynieść 250 mln zł.

Udziałowcami PLL LOT są: Skarb Państwa, który posiada 99,82 proc. akcji, TFS Silesia - 0,144 proc. akcji oraz pracownicy - 0,036 proc. akcji.